STOŁÓWKA SZKOLNA

2018 / 2019

ŻYCZYMY  WSZYSTKIM  SMACZNEGO

 jadłospis  obiadowy 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

         

S - potrawa smażona

 Jadłospis sporządzony zgodnie z  rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie żywienia dzieci w placówkach oświatowych

                               Harmonogram wydawania posiłków:                                               

 godz. 905 - 915 -   śniadanie

            godz. 1140 - 1155 - obiad dla klas I - VI

             godz. 1240 - 1255 - obiad dla klas VII - VIII

cennik:

 uczniowie :       1 obiad - 3   

  pracownicy:     karnet na 10 obiadów - 68,20