ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W STRZELEWIE

WITAMY NA STRONIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     WYCHOWAWCY:       mgr Joanna Maławy

                                    mgr Ewa Mikołajczak

                                    mgr Dorota Kwiatkowska

GODZINY PRACY :   PONIEDZIAŁEK - PIĽTEK-  6 30 - 16 00

AKTUALNOŒCI.......OGŁOSZENIA...........INFORMACJE..........ZDJĘCIA...........SPRAWY RÓŻNE

                                      

JADŁOSPIS DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE PLAN  WYCHOWAWCZY RYTM DNIA -3-4 LATKI WIERSZE I PIOSENKI

     PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE W PRZEDSZKOLU

OD PONIEDZIAŁKU 19 kwietnia PRZEDSZKOLE OTWARTE

WYNIKI NABORU DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

W STRZELEWIE

pobierz wyniki

potwierdzenie woli zapisu dziecka

 

 

 

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

2021 / 2022

ogłoszenie
wniosek o przyjęcie
kryteria rekrutacji
harmonogram rekrutacji
klauzula RODO

15.02.2021

CZAS KARNAWAŁU

Karnawał to czas, kiedy urzšdzamy bale. Tak też uczyniły przedszkolaki ze Strzelewa. Jak na bale przystało było dużo tańca i zabaw. A i stroje balowe jak zawsze ciekawe i bajkowe. Każdy prezentował się wspaniale i tańczył najpiękniej jak tylko potrafi. Radoœci było co niemiara. Wszyscy już czekajš na kolejne bale w następnym karnawale. J. Maławy

 

 

WOŒP 2021

 

Najmłodsze Przedszkolaki też dołšczyły się do Akcji Charytatywnej Wielkiej Orkiestry Œwištecznej Pomocy.

Każdy wrzucił do skarbonki tyle ile mógł, aby pomóc chorym dzieciom. Bardzo dziękujemy za okazane serce!!!

D. Kwiatkowska

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU

 

 

 

ŒWIĽTECZNY KONKURS PLASTYCZNY I MUZYCZNY W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: Izabela Wajnert, Dominik Wajnert

II miejsce: Agnieszka Ładzińska, Igor Ładziński

III miejsce: Szymon Hennig

 

 

WIGILIA U PRZEDSZKOLAKÓW

 

Dnia 18 grudnia 2020 w oddziale przedszkolnym grupy 5-6 latków odbyło się spotkanie wigilijne. Miało ono wyjštkowy charakter, gdyż w czasie spotkania dzieci, poprzez odgrywane scenki tematyczne, poznawały zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. Zasiadły do wspólnego posiłku oraz otrzymały œwišteczne prezenty.

Na czas œwišt Bożego Narodzenia i nadchodzšcy Nowy 2021 Rok Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Administracji i Obsługi, Rodzicom, Kolegom i Koleżankom oraz wszystkim Sympatykom Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pokoju, radoœci oraz wzajemnej miłoœci życzš:

przedszkolaki z grupy 5-6 latków

wraz z wychowawczyniš. J. Maławy

 

      GRUPA 3 -4 LATKÓW

Œwišteczny grudniowy czas.

Tegoroczny czas œwišteczny jest inny niż zawsze. Przedszkolaki wraz z Paniami 18 grudnia przygotowały krótki montaż słowno –muzyczny w formie filmu, którego tematem przewodnim jest Boże Narodzenie.

Następnie dzieci zasiadły do œwištecznego stołu, zjadły obiad i słodkiego piernika. Na koniec dzieci otrzymały prezenty o gwiazdora.

Tego dnia każde dziecko szczęœliwe, uœmiechnięte i w œwištecznym nastroju wracało do domu. Ewa Mikołajczak

 

 

 

 

6 GRUDNIA - MIKOŁAJKI

W pištek, 4 grudnia 2020 - w obu grupach przedszkolnych przeżywaliœmy wyjštkowy czas – oczekiwanie na spotkanie z Mikołajem. Jak co roku, tak i teraz Mikołaj nie zapomniał o nas. W zwišzku z tym, że przeżywamy trudny czas pandemii, nie mógł nas osobiœcie odwiedzić. Przysłał do każdej z grup elektroniczny list, w którym zaprezentował się dzieciom i bezpoœrednio zwracał się do każdego z nich. Chwalił je za dobre zachowanie, piękne rysunki, ładny œpiew i wiele innych rzeczy. Niestety, zachowanie niektórych dzieci nie do końca spodobało się Mikołajowi. Aby otrzymać prezent każdy przedszkolak obiecał bardzo dobre zachowanie i duże zaangażowanie podczas zajęć. Mikołaj poprosił elfy, aby w jego imieniu przyniosły dzieciom prezenty. Starszaki, wędrujšc po „œnieżnych œladach” odkryły, w którym miejscu elfy zostawiły dla nich wymarzone upominki. Maluchy zaœ nasłuchiwały dŸwięk dzwonków, którymi elfy dały znak, że prezenty czekajš już na nich. Emocji było bardzo dużo. Dziękujemy Ci Mikołaju, że zawsze o nas pamiętasz i życzymy Tobie i Twoim pomocnikom dużo zdrowia. J. Maławy

 

 

KONKURS "MÓJ PRZYJACIEL - PLUSZOWY MIŒ"

 

W œrodę 25.11.2020 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Mój przyjaciel- pluszowy miœ". Wpłynęło 20 przepięknych i wyjštkowych prac, komisja miała bardzo trudne zadanie aby wyłonić laureatów. Głównym kryterium było samodzielnoœć dziecka i pomysłowoœć wykonanej pracy. Zostały przyznane następujšce nagrody:
Kategoria wiekowa 5-6latki
1 miejsce: Bartek Kujawka
2 miejsce: Agnieszka Ładzińska
3 miejsce: Zuzia Kujawa
Wyróżnienie: Fabian Bielawski, Monika Ciesielska, Iza Wajnert, Zuzia Rosińska, Wiktor Baran, Adam Sikorski, Lilka Rucińska
 

Kategoria wiekowa 3-4 latki

1 miejsce: Maja Mann
2 miejsce: Michał Marchlewski
3 miejsce: Dominik Wajnert
Wyróżnienie: Olga Stężewska, Mikołaj Chrzanowski, Gracjan Bielawski, Stasiu Baran, Igor Chołka, Wiktor Mamach, Igor Ładziński
 
Każdy z uczestników otrzymał pamištkowy dyplom i upominek, a laureaci otrzymali przygotowane przez nauczycielki nagrody.
Wszystkim uczestnikom ogromnie gratulujemy. D. Kwiatkowska
 

 

 

PLUSZOWY MIΠW PRZEDSZKOLU

 

 

W œrodę 25.11.2020 w Oddziale Przedszkolnym obchodzono Dzień Pluszowego Misia. Było dużo zabawy, dzieci wykonały własne misie, otrzymały miłš niespodziankę przygotowanš przez swoje panie- Miœ z lizakiem. Zdjęcia w Misiowej fotobudce były największš atrakcjš. D. Kwiatkowska
 

 

 

DBAMY O SWOJE ZDROWIE

Dbamy o zdrowie – to tematyka tygodnia, którš w ostatnim czasie zajmowały się dzieci 5-6 letnie z Oddziału przedszkolnego w Strzelewie. Podsumowaniem rozmów na ten temat były zajęcia dotyczšce obecnie panujšcej pandemii spowodowanej koronawirusem. Przedszkolaki poznały zagrożenia zwišzane z koronawirusem, utrwaliły wiedzę na temat sposobów dbania o higienę osobistš. Nabyły przekonanie, że odpowiednim zachowaniem dbajš o zdrowie swoje, rówieœników i innych ludzi. Utrwaliły sposób prawidłowego mycia ršk, nawyk zakładania maseczki czy zachowywania odpowiedniej odległoœci między osobami. Jako podsumowanie zajęć dzieci wykonały pracę plastycznš na temat „Wirusy”.

Joanna Maławy

 

ŒWIĘTO NIEPODLEGŁOŒCI

  

Dnia 10 listopada 2020 roku w przeddzień Narodowego Œwięta Niepodległoœci przedszkolaki z obu grup wiekowych postanowiły odpowiednio uczcić to œwięto. O tym,że jest to ważne wydarzenie dla wszystkich Polaków, podkreœliły odœwiętnym ubioremi kotylionem z barwach narodowych. Był to czas, kiedy każdy mały Polak z przedszkolaw Strzelewie, utrwalił sobie jakie sš i jak wyglšdajš nasze symbole narodowe. Starszaki podjęły się wykonania polskiej flagi. Każda grupa, w przystępny dla swojego wieku sposób, dowiedziała się, dlaczego obchodzimy to œwięto. Punktem kulminacyjnym dnia stało się wspólne, dzieci wraz z wychowawczyniami, odœpiewanie Mazurka Dšbrowskiego. Dzięki temu przyłšczyliœmy się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”, aby wraz z całš społecznoœciš szkolnš w Polsce, uczcić 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległoœci.  Joanna Maławy

 

JESIEŃ U "STARSZAKÓW"

Jesień powoli zmienia swój barwny wyglšd. Przedszkolaki z grupy 5-6 latków od poczštku z uwagš obserwowały, jak zmieniała się od pięknej złotej jesieni, po chłodnš i znacznie bardziej mokrš porę roku. Podšżaliœmy za Paniš Jesieniš przez ogród i sad. Odwiedziliœmy z Jesieniš zwierzęta w lesie i w parku. Podglšdaliœmy w jaki sposób przygotowujš się do zimy, czy już zasnęły głębokim snem. Obserwowaliœmy też warunki pogodowe póŸnš jesieniš. Często za oknem widzieliœmy padajšcy deszcz, czy porannš mgłę. W kaloszach badaliœmy, co znajduje się w kałuży. Próbowaliœmy „złapać" wiatr oraz własnoręcznie zrobionym wiatromierzem badaliœmy prędkoœć i kierunek, w którym wieje. Poznawaliœmy właœciwoœci wody. Ciekawymi okazały się tematy o tym, co z czego otrzymujemy. Rozmawialiœmy m.in. skšd bierze się papier, z czego mamy chleb, jak powstaje serek, a także czy to prawda, że wełna roœnie na owcy. Był czas, że staraliœmy się lepiej poznać samego siebie tj. opisywaliœmy swój wyglšd, poznawaliœmy częœci ciała, okreœlaliœmy jakie czujemy emocje, w jaki sposób je wyrażamy. Mówiliœmy o pozytywnych i negatywnych sposobach zachowania. Przypomnieliœmy sobie o koniecznoœci stosowania słów grzecznoœciowych, no i na dobre zaczęła funkcjonować Biedronkowa tablica. Umieszczane na niej kropki w odpowiednich kolorach, odzwierciedlajš nasze zachowanie zaangażowanie w grupie. To o czym rozmawialiœmy na zajęciach, próbowaliœmy ujšć w pracach plastycznych jakie w tym czasie wykonywaliœmy np.: kolory jesiennych  liœci staraliœmy się zatrzymać robišc jesienne drzewka. W tym wielobarwnym czasie jesieni dwie z naszych koleżanek obchodziły swoje urodziny. Do każdej z nich z życzeniami urodzinowymi „przyleciała" biedronka. Biedronka do biedronki, bo nasza grupa w tym roku nosi nazwę „BIEDRONKI". Jesień powoli zaczyna przygotowywać się do odejœcia, a my coraz częœciej podejmujemy rozmowy o tym, co przed nami – pod koniec listopada planujemy napisać (może bardziej narysować 😊) list do Œwiętego Mikołaja. Joanna Maławy

 

 

CO DZIAŁO SIĘ W PADZIERNIKU ?

Kolejny miesišc pracy za nami. W tym miesišcu rozmawialiœmy na następujšce tematy kompleksowe:

1. Idzie jesień... przez ogród i sad.     2. Jesień idzie do zwierzšt.   3. Co z czego otrzymujemy.    4. Idzie jesień... z deszczem.     5. Moja rodzina.

Realizujšc te tematy dzieci uczyły się piosenek i wierszyków, wykonywały prace plastyczne, lepiły z masy solnej, a także obserwowały przyrodę podczas spacerów oraz zabaw na boisku. Miały też okazję upiec chleb. Razem z paniš Dorotš przygotowały ciasto. Kiedy chleb upiekł się miały możliwoœć go posmakować. Dzieciom i paniom chleb bardzo smakował. Grupa "Motylki" miała możliwoœć uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pana Miłosza Miękczyńskiego. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej, co było nowoœciš dla niektórych przedszkolaków. Zajęcia bardzo się podobały . Kolejny miesišc pracy przed nami. Niedługo kolejne relacje z naszej pracy. Ewa Mikołajczak

 

 

Nasza szkoła w obiektywie.

Dzięki uprzejmoœci pani Mirosławy Wajnert mamy możliwoœć pokazania Państwu naszej placówki z innej perspektywy. Na zdjęciach widać, jaka niezwykła przyroda nas otacza. Za sprawš czego nasza szkoła prezentuje się nadzwyczajnie. Pani Mirosławie gratulujemy pięknych ujęć oraz odpowiednich umiejętnoœci. Zdjęcia wykonała pani Mirosława Wajnert, która wyraziła zgodę na publikację na stronie. Ewa Mikołajczak

 

 

 

 

DZIEŃ  POSTACI  Z  BAJEK

Dnia 5 listopada 2020 roku w obu grupach przedszkolnych obchodziliœmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Czas ten był okazjš do rozwijania zainteresowań czytelniczych wœród dzieci. Wartoœciowe ksišżki kształcš w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijajš fantazję, pamięć, bogacš zasób słownictwa. Każda z grup na przebieg tego dnia miała swój własny pomysł. Starszaki przeniosły się w œwiat bajek poprzez bajkowš piosenkę. Na poczštku było wesoło. Dzieci, przebrane za różne bajkowe postacie, wesoło się bawiły; tańczyły ze sobš. Niebawem nadeszła wiadomoœć od Królowej Bajek, która powiadomiła wszystkich, że zła czarownica w swej złoœliwoœci, wtargnę w nocy do Królestwa Bajek i poprzekładała strony w ksišżkach. Teraz postacie z bajek sš zagubione i proszš o pomoc dzieci, bo Ÿle im w nie swoich bajkach. Aby wszystko wróciło do dawnego porzšdku, czarownica postawiła dzieciom jeden warunek. Dzieci chcšc pomóc zagubionym postaciom z bajek miały wykonać różne zadania. Każdy uczestnik bez wahania zgodził się pomóc przyjaciołom z bajek. Odbyły się zawody drużynowe, w których każda z drużyn np.: miała jak najszybciej odnaleŸć groch i tym samym pomóc Kopciuszkowi. W dalszej częœci dzieci sprawdzały swojš znajomoœć bajek w Bajkowym quizie. Innym razem, w czasie zabawy w skojarzenia „Jaka to bajka?’’, dzieci odgadywały z jakiej bajki pochodzš prezentowane przedmioty np. lusterko, jabłko, krasnale – Królewna Œnieżka i siedmiu krasnoludków. W czasie jednej z konkurencji należało podać tytuł bajki na podstawie wysłuchanej zagadki. Dzieci bawiły się też w naœladowanie postaci z bajek. Na koniec Królowa Bajek przesłała wiadomoœć, że w bajkach zapanował już porzšdek, a w nagrodę za pomoc zdradziła dzieciom recepturę na bajkowy napój. Dzieci mogły zobaczyć ten wynalazek. Zrobił na nich ciekawe wrażenie. Jako podsumowanie zabawy dzieci otrzymały kolorowanki z postaciami z bajek wraz z logo dnia. A to nie koniec. Rysunki z pokolorowanymi przez dzieci postaciami i narysowanym fragmentem dalszego cišgu bajki z danš postaciš, zostanš zebrane w małe ksišżeczki i będš stanowiły miłš pamištkę Dnia Postaci z Bajek w grupie starszaków .

A co działo się u maluszków? W tym dniu dzieci swobodnie wypowiadały się na temat swoich przebrań. Następnie odbyły czarodziejski lot latajšcym dywanem do krainy baœni. W kolejnym zadaniu pt.: „Co to za bajka?" odgadywały zagadki dotyczšce różnych bajek. Z tym zadaniem młodsze przedszkolaki poradziły sobie bardzo dobrze. PóŸniej uczestniczyły w zabawie ruchowej „Bajkowe postacie". Dzieci przy muzyce improwizowały różne postacie bajkowe. W tym zadaniu wykazały się dużš kreatywnoœciš. Kolejnym zadaniem było w jak najkrótszym czasie dobrać w pary bajkowe obrazki. Przedszkolaki i z tym zadaniem uporały się bardzo sprawnie. Brały także udział w zabawie rozwijajšcej szybkoœć i refleks „Zatrute jabłko" oraz zabawie ruchowej „Uwaga Wilk". Na koniec z powrotem wróciły zaczarowanym dywanem do przedszkola. Podsumowujšc możemy powiedzieć, że przedszkolaki zarówno z grupy młodszej jaki starszej œwietnie znajš bajki, dlatego tak bardzo dobrze radziły sobie z zadaniami na ich temat.   Joanna Maławy i Ewa Mikołajczak 

PRZEDSZKOLNA PIEKARNIA

Najmłodsze dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Strzelewie na jeden dzień zamieniły się w piekarzy. Wraz ze swojš Paniš Dorotš przygotowały ciasto na chleb, upiekły go i zjadły z wielkim apetytem. W całym przedszkolu unosił się aromat œwieżego pieczywa. Dorota Kwiatkowska
 

 

 

 

WRZESIEŃ ZA NAMI

Minšł wrzesień a w grupie "Motylków" bardzo dużo się działo. Mimo tego, że mieliœmy długš przerwę
Wszyscy wróciliœmy do przedszkola z wielkš radoœciš i utęsknieniem. Szybko zabraliœmy się do pracy i zapoznaliœmy się z nowymi przedszkolakami. Pokazaliœmy im że przedszkole jest bardzo fajne i nie ma co płakać. Nasze Panie nauczyły nas jak przechodzić przez ulicę, œpiewaliœmy o tym piosenkę oraz wykonaliœmy wydzierankę z kolorowego papieru. Teraz każdy z nas wie że ulica to nie płac do zabawy i zawsze trzeba słuchać mamy. Poznaliœmy dary Pani Jesieni z lasu, parku, ogrodu i sadu. Obiecujemy że od teraz będziemy jeœć owoce i warzywa bo majš witaminki które poprawiajš nasze minki. Na dowód tego wykonaliœmy "Witaminowe drugie œniadanie". Œwiętowaliœmy Dzień Przedszkolaka, była super zabawa, tańczyliœmy, braliœmy udział w konkursach a na koniec otrzymaliœmy medale. Odwiedziły nasze przedszkole alpaki. Te wyjštkowe zwierzęta mogliœmy nakarmić marchewkš i liœćmi z drzew owocowych. 30 wrzeœnia nasze kochane Panie pamiętały o chłopcach - to ich dzień, były słodkoœci i kolejny medal. Teraz zaczynamy kolejny miesišc, który będzie równie pracowity jak wrzesień. Pozdrawiamy "Maluchy" z Oddziału Przedszkolnego w Strzelewie.                      D. Kwiatkowska

 

 

 

NIETYPOWA  WIZYTA W PRZEDSZKOLU

 

Do dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Strzelewie przyjechali wyjštkowi goœcie, były to alpaki ze Stacji Alpak w Kruszyńcu. Przedszkolaki dowiedziały się skšd pochodzš te zwierzęta, co uwielbiajš jeœć jak również jakie sš ich zachowania w momencie zagrożenia, strachu, leku i zadowolenia. Każdy miał szansę nakarmić marchewkš i liœćmi z drzew owocowych te wyjštkowe zwierzęta. Nagrodš dla dzieci był spacer z Alpakami. Na koniec przedszkolaki pożegnały się ze zwierzętami i obiecały że jeszcze się spotkajš. D. Kwiatkowska
 

 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

W poniedziałek najmłodsze przedszkolaki œwiętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Były tańce i konkursy, dzieci œwietnie sobie poradziły z wszystkimi zadaniami. Sprawdziły się w rozpoznawaniu i segregowaniu owoców i warzyw. Na koniec wspólnej zabawy otrzymali "Medal Wyjštkowego Przedszkolaka". D. Kwiatkowska

 

 

KONKURS DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

W miesišcu maju 2020r., w ramach zdalnego nauczania, odbył się wirtualny konkurs muzyczny dla 5 – 6 latków pt.: „Œpiewam, bo lubię”. Konkurs ten był podsumowaniem tematyki kompleksowej „Muzyka jest wszędzie”. Był także okazjš dla dzieci do zaprezentowania szerszej publicznoœci swojej pasji. Dziękuję dzieciom i rodzicom, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie. Występy dzieci były bardzo ciekawe i wyrażały prawdziwš pasję jakš dla nich jest œpiew i muzykowanie. Majšc na uwadze te spostrzeżenia Jury w składzie p. Ewa Mikołajczak i p. Joanna Maławy postanowiło przyznać I miejsce  ex aequo Zuzi Rosińskiej – lat 5 i Piotrowi Rubaszewskiemu – lat 6.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!    J. Maławy

 

 

 

 

ZDALNE NAUCZANIE

Nauczanie w ostatnich tygodniach nabrało zupełnie nowego wymiaru. Z powodu pandemii koronawirusa zawieszono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice stanęli przed wyzwaniem nauczania - uczenia się, bez wychodzenia z domu.Tradycyjne zajęcia w szkole, przedszkolu z dnia na dzień zostały zastšpione wyłšcznie zdalnym nauczaniem. Obowišzkowe zdalne nauczanie wprowadzono od 25 marca. Wymaga to od wszystkich opanowania wielu nowych umiejętnoœci, ale również samodyscypliny, systematycznoœci, wytrwałoœci. Częœć efektów zdalnego nauczania naszych uczniów w domu, możemy zaprezentować dzięki uprzejmoœci rodziców.

DRODZY RODZICE DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ W TYM TRUDNYM DLA WSZYSTKICH CZASIE :)     Ewa Mikołajczak

  

 

 

 

 

 

 

"Symbol narodowy Polski".

Wyniki konkursu plastycznego:
Dziękujemy za udział w konkursie. Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji zwišzanej z pandemiš, 4
dzieci i ich rodzice miało ochotę wzišć udział w konkursie. Nadesłane prace były wykonane różnymi
technikami. Wykonanie prac wymagało wiele pomysłowoœci, wyobraŸni, czasu, precyzji. Dlatego
wyłonienie zwycięzcy było bardzo trudne. Komisja konkursowa w składzie Ewa Mikołajczak i Dorota
Kwiatkowska postanowiła przyznać następujšce miejsca:
1 miejsce : Fabian Bielawski
1 miejsce: Michał Marchlewski
2 miejsce: Izabela Wajnert
2 miejsce: Dominik Wajnert
Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY !!

E. Mikołajczak

 

WIZYTA  STRAŻAKÓW Z O.S.P. W KRUSZYNIE ( 27.02.2020)

 

 
 

 

W lutym do naszego Przedszkola przyjechali strażacy z OSP Kruszyn. Przybliżyli nam swojš pracę oraz zademonstrowali sprzęt strażacki. Okazało się, że strażakiem może zostać również kobieta. Dzieci mogły przymierzyć stój strażaka, obejrzeć z bliska wóz strażacki oraz poćwiczyć sztuczne oddychanie na fantomie. Największš atrakcjš okazało się jednak lanie wody różnymi wężami strażackimi. Dzieci podziękowały strażakom za przybycie wręczajšc pamištkowy dyplom. D. Kwiatkowska

 

 

 

BAL  KARNAWAŁOWY

Cóż to był za bal...

Dnia 14 lutego br. przedszkolaki kolejny raz pokazały, że potrafiš się œwietnie bawić. Działo się to podczas Walentynkowego Balu Przebierańców. Bal nabierał tempa z minuty na minutę. Dzieci zaprezentowały się w strojach swoich ulubionych postaci z bajek, filmów, ale nie tylko. Były wróżki, królewny, policjanci, strażacy, pszczółki, czarownice i wiele innych bohaterów bajek. Barwne kostiumy, rytmiczna muzyka sprawiały, że na parkiecie wirowały niezwykłe pary. Radosny gwar i œmiech œwiadczyły o dobrej zabawie. Było wesoło i kolorowo. Podczas balu dzieci bawiły się razem ze swoimi paniami oraz chętnie brały udział w konkursach. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radoœci wszystkim dzieciom, a to było głównym celem naszego balu. W radosnych nastrojach i z uœmiechem na twarzach dzieci bawiły się przy ulubionych przebojach, nikt nie podpierał œcian. Zabawa przebiegała w miłej i radosnej atmosferze, dostarczyła dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń, a słodki poczęstunek dostarczył niezbędnej energii do zabawy. Wszyscy bawili się znakomicie. Karnawał dopiero skończył się, a my już nie możemy doczekać się kolejnego balu. Następny bal za rok...

Ewa Mikołajczak

 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA (21.01.2020)

 

Przedszkolaki ze Strzelewa wraz ze swoimi nauczycielkami przygotowali program artystyczny dla swoich Dziadków. Własnoręcznie wykonali upominki- aniołki z gliny, zaœpiewały piosenki oraz zatańczyli krakowiaka. Na twarzach Dziadków było widać dumę jak również radoœć, popłynęły również łzy wzruszenia. Dziadkowie przy kawie i słodkim poczęstunku obejrzeli do końca program wynagradzajšc małych aktorów gromkimi brawami. D. Kwiatkowska

 

Œwišteczny czas

Grudzień to dla nas wszystkich szczególny czas. Tradycyjnie dzieci z młodszej i starszej grupy przygotowały wraz z paniami jasełka. Wœród zaproszonych goœci byli rodzice oraz pani Dyrektor Małgorzata Matczak. 18 grudnia 2019 r. w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w pięknej scenografii nawišzujšcej do Betlejem przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Mali aktorzy z dużym przejęciem i poœwięceniem wiernie odtwarzali swoje role. A tym samym powodujšc wzruszenie wœród goœci. Pani Dyrektor licznie zgromadzonym rodzicom i wychowankom złożyła œwišteczne życzenia. Wystawione Jasełka wprawiły wszystkich
w wyjštkowy, œwišteczny nastrój. Kolejny raz okazało się, że takie wspólne spotkania, emocje i przeżycia zbliżajš ludzi, a dzieciom pokazujš, jak ważna jest tradycja œwišt Bożego Narodzenia.  
Ewa Mikołajczak

 

 

KONKURS PLASTYCZNY NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĽ

11.12.2019 nastšpiło uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci i rodziców z Oddziału przedszkolnego na Ozdobę Bożonarodzeniowš. Wpłynęło 14 przepięknych prac konkursowych. Komisja wybrała 5 wyjštkowych prac. Laureaci otrzymali dyplomy oraz ksišżki i słodkoœci. Pozostali uczestnicy otrzymali również dyplomy i skromne upominki. D. Kwiatkowska
 
Wszystkim gratulujemy!!!

 

 

ODWIEDZINY ŒWIĘTEGO MIKOŁAJA

6.12.2019 r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego odwiedził Œwięty Mikołaj. Zostawił list i oczekiwane przez dzieci prezenty.

Przedszkolaki wykonały dla niego prace plastyczne jak również zaœpiewały piosenki. D Kwiatkowska

 

 

Ważna uroczystoœć przedszkolaków - Pasowanie

 

05 listopada w oddziale przedszkolnym w Strzelewie odbyło się ich pasowanie. Tego dnia dzieci odœwiętnie ubrane czekały na swoich rodziców, by zaprezentować swoje umiejętnoœci wokalne i recytatorskie. Po częœci artystycznej przedszkolaki złożyły uroczystš przysięgę, po czym Pani Dyrektor Małgorzata Matczak rozpoczęła uroczyste pasowanie. W tym momencie na twarzach rodziców zauważyć było można wzruszenie i dumę ze swych pociech. Ewa Mikołajczak

 

 

 

PADZIERNIK ZA NAMI...

 różnice między drzewami iglastymi i liœciastymi. Wzbogaciły wiedzę o mieszkańcach lasu. Dowiedziały się jak zwierzęta przygotowujš się do zimy. Jak dbać o zwierzęta zimš. Przedszkolaki miały też możliwoœć poczęstować dzika(lochę) - Lenę smakołykami, które specjalnie dla niej zabrali. Na koniec dzieci zajadały się pysznymi kiełbasami z ogniska oraz piły pysznš herbatę przygotowanš przez pana leœniczego. Również w tym miesišcu dzieci uczestniczyły w audycji muzycznej, pt."Garœć dŸwięków, szczypta ciszy czyli rytm" organizowanej przez Filharmonię Pomorskš w Bydgoszczy. W tym roku paŸdziernik to bardzo ważny miesišc w historii naszej szkoły, ponieważ nasza placówka œwiętowała jubileusz 50-lecie istnienia, połšczony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystoœci tej mogli uczestniczyć przedszkoli wraz z rodzicami. W tym miesišcu była również bardzo niska frekwencja naszych przedszkolaków
z przyczyn zdrowotnych. Co przyczyniło się do tego, że musieliœmy przełożyć uroczystoœć pasowania na listopad.
  Ewa Mikołajczak 

SPRZĽTANIE ŒWIATA

 

Przedszkolaki z Oddziału  Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Strzelewie też sprzštały Œwiat. Najmłodsi doskonale wiedzš, że o czystoœć najbliższej okolicy jak i całej Planety trzeba dbać. Każdy chce oddychać œwieżym powietrzem i biegać po pachnšcych łškach oraz kšpać się w czystych jeziorach. Dzieci chciały pokazać innym, iż każdy może zmienić Œwiat i dlatego podjęły się trudnej pracy- posprzštana œmieci z najbliższego otoczenia. Dorota Kwiatkowska
 

 

POLICJANCI W PRZEDSZKOLU

 

20.09.2019 dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Strzelewie odwiedzili policjanci. Przeprowadzili oni warsztaty na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. Przedszkolaki przećwiczyły jak prawidłowo przechodzi się przez ulicę. Największš atrakcjš jednak okazał się radiowóz policyjny, dzieci mogły wsišœć do niego, włšczyć sygnały œwietlne i dŸwiękowe. Bardzo dziękujemy za ten dzień Przedszkolaki wraz z Wychowawcami. D. Kwiatkowska
 

 

 

DRUKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW

wniosek o przyjęcie do przedszkola
oœwiadczenie rodzica - przedszkole
deklaracja korzystania z obiadów
regulamin dowozu uczniów
wniosek w sprawie dowozu uczniów
rodo - dowozy
zobowišzanie - dowozy

2019 / 2020

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU

21 marca 2019 r. odbył się Przedszkolny Konkurs Recytatorski z okazji Powitania Wiosny. Dzieci przygotowały różnobarwne wiosenne stroje. Jury w składzie: Joanna Maławy, Agnieszka Starzyńska i Emilia Rucińska miało trudny orzech do zgryzienia. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały piękne wiosenne wiersze. Dziękujemy rodzicom za ich pomoc. Pierwsze miejsca zajęły Maja Gorzkiewicz oraz duet Natalia Plewińska i Agata Mazur. Drugie miejsca zajęli Zuzanna Rosińska i Filip Szymczak. Trzecie miejsca zajęły Zuzanna Kujawa i Emilia Plewińska. Wyróżnienia otrzymali: Wojciech Tomczak, Zosia Pancerz, Lidka Korbal i Oskar Lenart. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.   A. Starzyńska 

 

WIZYTA W TEATRZE

W dniu 12 marca 2019 r. uczestniczyliœmy w spektaklu "Koziołek Matołek" w Teatrze Lalek Buratino w Bydgoszczy. Szczególnie zafascynowane spektaklem były maluszki,

które po raz pierwszy oglšdały aktorów na żywo. Spektakl wywołał wiele pozytywnych emocji. Agnieszka Starzyńska

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniu 20 lutego 2019 r. o godzinie 10:00  
mieliœmy ogromnš przyjemnoœć goœcić ukochane Babcie i Dziadków.
Zaprezentowaliœmy nasze umiejętnoœci wokalne, taneczne oraz recytatorskie.
Nawet dziadkowie wzięli udział w zabawie tanecznej.
Dzieci przygotowały własnoręcznie wykonane upominki.
Dziękujemy za odwiedziny. 

Zapraszamy za rok...

 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY U PRZEDSZKOLAKÓW

Dnia 8 lutego 2019 w Oddziale Przedszkolnym w Strzelewie, odbył się bal karnawałowy dla dzieci z obu grup wiekowych. Przedszkolaki, jak co roku były wspaniale przebrane za różne postacie bajkowe. Na balu można było spotkać między innymi: Księżniczkę, Elzę, była Biedronka, Królewna Œnieżka, Motylek, Wróżka, Batman, Pirat czy Karateka. Przyleciała też Baba Jaga, która oczarowała wszystkich swojš miotłš. Dzieci bardzo cieszyły się, że mogły po raz kolejny, oczami wyobraŸni, przenieœć się w kolorowy œwiat bajek i baœni. W rytmie dziecięcych utworów wszyscy œwietnie się bawili. Nie zabrakło korowodów i konkursów, które wpisane sš w tradycje karnawałowych zabaw. Pani Agnieszka, artystycznie malowała dzieciom elementy dekoracyjne na twarzy, sprawiajšc im przy tym ogromnš radoœć i wzbudzajšc zainteresowanie technikš. Uczestnicy balu zostali poczęstowani słodkoœciami z królewskiej kuchni i wcale nie mieli zamiaru wracać z zaczarowanej krainy bajek. Na koniec każdy uczestnik otrzymał, wykonanš specjalnie na to wydarzenie, pamištkowš kolorowankę z postaciami balu. Niech sprawi ona, że miłe wspomnienia będš trwały jeszcze przez długi czas.  J. Maławy

 

 

WYCIECZKA DO BISKUPINA

 

W dniu 5 grudnia 2018 r. Oddziały Przedszkolne z SP w Strzelewie uczestniczyły w warsztatach wigilijnych w Biskupinie. Dzieci piekły pierniki i bułki. Wykonywały stroiki œwišteczne. Dzieliły się opłatkiem i skosztowały kilku potraw wigilijnych. Agnieszka Starzyńska

 

 

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Dnia 30 listopada 2018 r. w Oddziale Przedszkolnym odbyły się Andrzejki. Nie zabrakło wesołej zabawy oraz wróżb. Agnieszka Starzyńska, Dorota Kwiatkowska

 

Moja ojczyzna Polska

Dnia 11 listopada 2018 roku minęła 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległoœci. Wraz z dziećmi podjęłam przygotowania w celu uczczenia tej rocznicy pod nazwš „ Pakiet niespodzianek dla Polski – Z uœmiechem Polsce - Przedszkolaki”. Jednym z zaplanowanych działań było ogłoszenie i przeprowadzenie Gminnego konkursu plastycznego dla dzieci z przedszkoli w gminie Sicienko pt:„Kartka jubileuszowa dla Polski”. Wpłynęło ponad 30 prac konkursowych. Prace zostały wyeksponowane na holu szkoły wokół wyklejonej białymi i czerwonymi nakrętkami, makiety mapy Polski.

Kolejnym działaniem podjętym przez przedszkolaków było przygotowanie przez grupę 5- 6 latków programu o tematyce patriotycznej i zaprezentowanie go podczas poranka poetyckiego pn: „Mali patrioci”. Dzieci przygotowujšc się do obchodów œwięta zrobiły również kšcik tematyczny w sali pn: Moja ojczyzna Polska , w którym wyeksponowały mapę, flagę, godło, hymn Polski oraz uczestniczyły w zakopywaniu tzw. Kapsuły Czasu. Gazetka tematyczna w sali przybliżyła dzieciom tematykę niepodległoœciowš oraz postać Józefa Piłsudskiego. Rodzice mogli odtworzyć drogę do wolnoœci Polski, wczytujšc się w treœci tematyczne umieszczone w kšciku dla rodziców. Starszaki opracowały również Kodeks Młodego Patrioty, który w zwoju zabrały do domów. Ważnym zadaniem dla dzieci było nauczenie się na pamięć czterech zwrotek hymnu Polski i odœpiewanie go wspólnie z uczniami szkoły 9 listopada o godz. 11.11. Tego dnia starszaki były również na spacerze z Niepodległš pod nazwš „Marsz, marsz z Duchem minionym w korowodzie biało - czerwonym”. Z flagami i bukietami kwiatów w dłoniach podkreœlały miłoœć i szacunek do swojej małej ojczyzny. Wreszcie dzieci uczestniczyły w Gminnej uroczystoœci z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległoœci, która odbyła się w naszej szkole. W trakcie tej uroczystoœci przedszkolaki z radoœciš wypuœciły dla Polski sto białych i czerwonych balonów.

 

 

Zadania, których realizacji podjęły się dzieci, aby uczcić tak ważnš dla Polski rocznicę okazały się istotne dla ich wzrostu ducha patriotyzmu, szacunku

i miłoœci do swojej ojczyzny.    Joanna Maławy

 

 

 

WYCIECZKA EDUKACYJNA

W dniu 3 paŸdziernika 2018 r.  odbyła się wycieczka do Zagrody Edukacyjnej w Kozielcu. Dzieci karmiły zwierzęta gospodarskie. Wzięły udział w zajęciach plastycznych majšcych na celu stworzenie ludzika z ziemniaka i wykonały ziołowe woreczki zapachowe. Skosztowały pieczonych ziemniaków i wzięły udział w wykopkach. Agnieszka Starzyńska, Dorota Kwiatkowska, Joanna Maławy.
 

 

Przedszkolaki również sprzštały nasz Œwiat

Pod koniec wrzeœnia dzieci z Oddziału przedszkolnego w Strzelewie, grupy 3-4 latków „Sówki” i 5-6 latków „Poszukiwacze przygód”, włšczyły się do ogólnopolskiej akcji - Sprzštanie Œwiata. Akcja organizowana jest przez Fundację Nasza Ziemia. W tym roku obchodziliœmy 25 jubileuszowš edycję tego przedsięwzięcia. Celem tegorocznych działań było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Dzieci chętnie zaangażowały się w sprzštanie częœci œwiata, w której żyjš na co dzień. Wyposażone w worki i rękawiczki z ochotš wyruszyły uporzšdkować teren przy szkole i w jej okolicach. Przeœcigały się kto zrobi to najlepiej. Wagę zadania odczuwały ważšc „na oko” worki z odpadami. Z przeœwiadczeniem i postanowieniem o koniecznoœci dbania o wspólne dobro, jakim jest nasza globalna wioska - Ziemia, wróciły do przedszkolnych zajęć.

J. Maławy

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2017/2018

 

KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 14 maja 2018 przedstawiciele grupy 5-6 latków wzięli udział w Konkursie recytatorskim dla przedszkolaków zorganizowanym przez Gminnš Bibliotekę Publicznš w Sicienku. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolnoœci recytatorskich, zachęcanie dzieci młodszych do występów na scenie i prezentowanie swoich możliwoœci szerszej publicznoœci. Wœród reprezentantów naszej grupy przedszkolnej byli: Natalia Plewińska z wierszem Jana Brzechwy „Kłamczucha”, Oskar Lenart z wierszem Jana Brzechwy „Mucha” oraz Fabian Szumotalski z wierszem Jana Brzechwy „Tydzień”. Uczestnicy zaprezentowali się wspaniale. Jury trudno było jednoznacznie okreœlić najlepszy występ. W rezultacie każdy uczestnik konkursu okazał się jego zwycięzcš. Dzieci w nagrodę otrzymały pamištkowe dyplomy oraz maskotki. Gratulujemy pierwszych sukcesów!

J. Maławy

 

 

Urodziny Kubusia Puchatka

W dniu 26 kwietnia 2018 r. przedszkolaki œwiętowały Urodziny Kubusia Puchatka. Odœpiewały mu uroczyste STO LAT i złożyły życzenia. Wspólnie tańczyły do znanych utworów o misiach. Słuchały fragmentu ksišżki A.A. Milne „Kubuœ Puchatek”. Próbowały przysmaku Kubusia – miodu, a także uczestniczyły w quizie dotyczšcym znajomoœci utworu pt. „Przyjaciele Puchatka”.

A.Starzyńska

 

 

Scenki teatralne, to jedna z ulubionych form zabaw małych dzieci. Przedszkolaki z grupy

5 – 6 latków wykorzystały do zabaw „w teatr” mini teatrzyk, który sami z pomysłem wykonali. Zainspirowani występami lalek w Teatrze Lalek „Buratino”, dzieci postanowiły wykonać własnš lalkę – pacynkę. Każdy bardzo starał się, wg własnego pomysłu, jak najlepiej wykonać lalkę. Po przygotowaniach, starszaki wystšpiły z mini teatrzykiem, przed koleżankami i kolegami z młodszej grupy w przedstawieniu o wioœnie.

J. Maławy

 

 

O tym, że dzieci lubiš oglšdać bajki i baœnie, wiadomo nie od dziœ. Możliwoœć oglšdania ulubionej baœni ,jako spektaklu „na żywo”, wzbudza dodatkowe przeżycia. W ten sposób przedszkolaki ze Strzelewa przeżywały spektakl teatralny pt: „Brzydkie Kaczštko” w Teatrze Lalek „Buratino” w Bydgoszczy. Wœród pięknej scenografii mogły œledzić losy głównego bohatera baœni. Po spektaklu dzieci uczestniczyły w zajęciach odsłaniajšcych kulisy przygotowywania przedstawień teatralnych.

J. Maławy

A. Starzyńska

 

 

10 kwietnia 2018r. przedszkolaki ze Strzelewa, z grupy 5-6 latków, wzięły udział w Gminnym Przedszkolnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny Przedszkolak” zorganizowanym w Oddziale Przedszkolnym w Sicienku. Do konkursu przystšpiły trzyosobowe zespoły dzieci z przedszkoli z terenu gminy Sicienko. Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się podstawowš wiedzš z zakresu zasad obowišzujšcych w ruchu drogowym, przestrzegania bezpieczeństwa podczas przebywania w domu, na podwórku, w przedszkolu, na placu zabaw, nad wodš, wskazywania miejsc bezpiecznych do zabaw, znajomoœci numerów alarmowych, w tym numeru 112, właœciwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego, burzy, anomalii pogodowych oraz w sytuacjach nietypowych takich jak zagubienie się w lesie, dużych zbiorowiskach ludzkich, w kontakcie z obcš osobš i ze zwierzętami oraz rozważnego korzystania z komputera i Internetu. Nasz Oddział Przedszkolny reprezentowali: Miłosz Katafiasz, Mateusz Pluta, Bartosz Łoboda, Fabian Szumotalski (który ze względu na chorobę niestety nie dojechał na główne rozgrywki). W rezultacie drużyna

z naszego przedszkola zdobyła drugie miejsce. Wœród nagród dzieci m.in. otrzymały dyplom, apteczkę medycznš z wyposażeniem oraz Poradnik dla dzieci - pierwsza pomoc. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

J. Maławy

 

 

Tuż przed Œwiętami Wielkanocnymi odwiedził przedszkolaków wielkanocny zajšczek. Dzieci miały cichš nadzieję, że zajšc do nich przyjdzie, ponieważ od samego rana postanowiły przygotować gniazdko. Zajšczek zrobił wszystkim wielkš niespodziankę, zostawiajšc w przygotowanym gniazdku słodki upominek. Starania się opłacały. Dziękujemy zajšczku, że o nas pamiętałeœ!

J. Maławy

 

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, tradycyjnie w nasze szkole, odbył się konkurs recytatorski. Do udziału w konkursie zgłosiła się spora grupa przedszkolaków tj. Maja Gorzkiewicz, Miłosz Katafiasz, Oskar Lenart, Bartek Łoboda, Ksawery Makowski, Mateusz Pluta, Alan Szumotalski, Fabian Szumotalski, Magda Szymańska, Wojtek Tomczak oraz Natalia Plewińska. Wszyscy zaprezentowali swoje umiejętnoœci recytatorskie jak najlepiej potrafili. Konkursowe jury, swoim występem, zachwyciła Natalia Plewińska, która zaprezentowała wiersz Jana Brzechwy „Pomidor”. Za pięknš recytację wiersza zajęła I miejsce. Natalii i pozostałym uczestnikom konkursu gratulujemy.

J. Maławy

 

Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Strzelewie radoœnie i kolorowo powitały wiosnę. Z uœmiechem na ustach, gaikami w dłoniach, głoœno œpiewajšc i akompaniujšc na instrumentach witały nowš porę roku. Kolorowy korowód wędrował drogš, a wiosna spacerowała z nami.

J. Maławy

A. Starzyńska

 

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  "Wiosenna widokówka"

Dnia 26. 03. 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego

pt. „Wiosenna Widokówka”, organizowanego przez nasze przedszkole.

Trzyosobowe jury wybrało spoœród 24 prac te najpiękniejsze, po których widać było wkład zarówno dzieci jak i rodziców.

Dnia 30. 03. 2018r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów przez Paniš Dyrektor.

WYNIKI

Wszystkim zaangażowanym w to dzieło składamy serdeczne podziękowania. R. Busz

 

 

ZAWITAŁA ZIMA

Nareszcie spadł œnieg. Dzieci długo czekały na to, aby z „białego puchu” ulepić bałwana. W zwišzku z tym, gdy tylko nadarzyły się ku temu odpowiednie warunki, przedszkolaki ulepiły nie tylko jednego bałwana, ale dużš rodzinę bałwanków. Całej sytuacji towarzyszyło wiele radoœci, dzięki czemu można sšdzić, że zabawa była udana. J. Maławy

 

 

 

Dla Babci i Dziadziusia
 

Wanda Chotomska

Dla kogo ta laurka,
W słońcu, zieleni, chmurkach?
Dla kogo każda wnuczka,
Dla kogo każdy wnuczek,
Maluje dzisiaj kwiaty,
Przynosi upominek?
Dla kogo jest ten wierszyk,
I życzenia od dzieci?
Już wiecie? Oczywiœcie
Dla wszystkich babć i dziadków
Na œwiecie.Dnia 26.01.2018r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystoœć z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dzieci przygotowywały się do tego występu przez wiele tygodni. Efektem ich pracy było to, iż dały z siebie wszystko na miarę swoich możliwoœci a na twarzach dziadków nie brakowało uœmiechu oraz łez od wzruszenia.

Razem z dziećmi chciałybyœmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom. Przede wszystkim dużo zdrowia, radoœci i miłoœci. Niech każdy dzień przynosi wiele satysfakcji i niech nie braknie zwykłej, ludzkiej życzliwoœci.


Renata Busz

Joanna Maławy

Agnieszka Starzyńska

 

26 FINAŁ WOŒP W SICIENKU

12 stycznia 2018r.

 

NADCHODZI ŒWIĽTECZNY CZAS

Œwięta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, przepełniony radoœciš i ciepłš atmosferš.
Życzymy, aby były wyjštkowe, a chwile spędzone razem z rodzinš
były magiczne i niezapomniane.
Niech napełniš pozytywnš energiš i spokojem ducha.

Tuż przed œwiętami Bożego Narodzenia do przedszkolaków dotarł list od …. Gwiazdora. W liœcie zaadresowanym do dzieci, Gwiazdor wszystkich serdecznie pozdrawiał, życzył wesołych œwišt, no i za poœrednictwem kuriera dostarczył prezenty pod choinkę. Ale niespodzianka!

Dziękujemy za pamięć Gwiazdorku   :)  J. Maławy


W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „Przybierzeli do Betlejem”. Dzieci przygotowywały się do tego występu już od końca listopada. Wiele prób i przygotowań zwieńczone zostało efektem końcowym w postaci łez i wzruszeń zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz wszystkich osób, które brały w tym czynny udział.

Renata Busz
Agnieszka Starzyńska
Joanna Maławy
 

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU

Dzień 6 grudnia każdemu dziecku od razu kojarzy się z Mikołajem. Przedszkolaki z grupy 5- 6 latków na spotkanie z Mikołajem przygotowywały się od rana. Najpierw, przy dŸwiękach mikołajkowych piosenek, udekorowały choinkę. W tym roku zielony goœć zawitał z samego lasu. Tak miłš niespodziankę sprawił nam nasz Przyjaciel Szkoły, Pan leœniczy Zbigniew Sikora. Z tego miejsca serdecznie Panu dziękujemy. Niespodzianka wszystkich bardzo ucieszyła.  Gdy drzewko było już w kolorowej szacie, dzieci z niecierpliwoœciš wypatrywały Mikołaja. I ten niestrudzony przyjaciel dzieci wreszcie się pojawił; jak zawsze miał ze sobš worek z prezentami. Dzieci chętnie rozmawiały z długo wyczekiwanym goœciem, zadawały pytania i przyglšdały się uważnie jakby z niedowierzaniem, że już do nas dotarł. Najbardziej były ciekawe czym Mikołaj przyjechał, skoro na dworze zamiast œniegu padał deszcz. Mikołaj zdradził im, że od jakiegoœ czasu zmuszony jest zamienić sanie z reniferami na samochód. Po otrzymaniu prezentów dzieci zaprosiły Mikołaja do wspólnej zabawy. Gdy wizyta powoli dobiegała końca przedszkolaki, jak co roku obiecały być grzeczne i słuchać rodziców, a w przedszkolu zdobywać same puchary za dobre zachowanie. Cieszymy się ze spotkania

i czekamy na œwięta.   J. Maławy

 

W dniu 6 grudnia 2017 r. do naszych przedszkolaków przyszedł œw. Mikołaj. Przyniósł dzieciom słodkie upominki. Dzieci były oczarowane. Nie bały się zaœpiewać dla niego piosenki oraz zatańczyć do utworu „Merry Christmas Everyone” W podziękowaniu stworzyły pracę plastycznš pt.: „Prezent dla Mikołaja”.
Renata Busz
Agnieszka Starzyńska
Joanna Maławy

 

Przyszła do przedszkola

choinka zielona,

powiedziała dzieciom:

chcę być wystrojona.


Dzieci się zebrały,

Pracę podzieliły

I piękne ubranka

choince zrobiły.

 

Œwištecznie ubrana

Jasnym blaskiem œwieci.

Choinka została

w przedszkolu u dzieci.

 

W dniu 5 grudnia 2017 r. dzieci

 ubierały choinkę.

Agnieszka Starzyńska

 

 

 

Dnia 23. 11. 2017 r. odbył się w naszym przedszkolu Dzień Pluszowego Misia

Każde dziecko przyniosło ze sobš swojego ulubionego Pluszaka, nie dało się ukryć, że najbardziej popularnym misiem wœród dzieci był Kubuœ Puchatek. Dzieci przy zagadkach słowno- obrazkowych, przypomniały sobie jak wyglšdajš oraz jakie majš imiona główne postacie z tej bajki. Nie zabrakło zabaw integracyjnych i ruchowo naœladowczych z misiem. Przedszkolaków nie mogło ominšć najzabawniejsze zadanie: „Wyjadanie miodku”, czyli zlizywanie go w jak najkrótszym czasie, bez pomocy ršk. Dzieci przy słuchaniu wiersza Czesława Janczarskiego pt.” Naprawiamy misia”, przypomniały sobie, jak ważne jest dbanie o swoje zabawki. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne pt. „Małe misie”, przy użyciu rolki od papieru toaletowego. 

                                                                                                                                                                                                                   Renata Busz

 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEKBajki towarzyszš dzieciom od najmłodszych lat, bawiš i weselš, ale także przekazujš życiowe mšdroœci. Dnia 5.11 obchodzony jest na całym œwiecie Dzień Postaci z Bajek – zarówno ksišżkowych, jak i tych pochodzšcych z animowanych filmów. Ten magiczny dzień odbył się w naszym przedszkolu 07 listopada br.. Od samego rana przedszkolaki ubrane w stroje  swoich ulubionych bajkowych bohaterów z entuzjazmem przychodziły do przedszkola i dzieliły się informacjami na temat  swojego wizerunku. Na zajęciach nie zabrakło zagadek słownych. Przedszkolacy z dużym zapałem potrafili ułożyć także historyjki obrazkowe, a ponadto uczestniczyli w szeregu zabaw tematycznych takich jak np. segregowanie fasoli i grochu niczym postać tytułowego Kopciuszka, czy też układanie obrazków do pary. Jednak największš atrakcjš dla dzieci był udział w zabawach tanecznych i muzyczno – ruchowych, podczas których dzieci mogły rywalizować ze sobš w różnych konkurencjach. Na koniec przedszkolaki pokolorowały rysunki swoich ulubionych bajkowych postaci. Dzieci pełne wrażeń i bogatsze o nowe doœwiadczenia wróciły do domu.
Ewa Mikołajczak

 

Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć

. Co to znaczy żyć zdrowo i dbać o zdrowie starała się wytłumaczyć dzieciom Pani pielęgniarka, którš zaprosiły do siebie przedszkolaki z grupy 5 – 6 latków. Podczas rozmowy z Paniš pielęgniarkš dzieci uœwiadomiły sobie, jakie znaczenie dla zdrowia ma m.in. ruch na œwieżym powietrzu, dbanie o higienę, badania kontrolne u lekarza, w tym u lekarza stomatologa, a także zdrowe odżywianie się.

W efekcie dzieci poważnie potraktowały rady Pani pielęgniarki i postanowiły sprawdzić swoje umiejętnoœci samodzielnego przygotowywania pełnych zdrowia kanapek. Każdy sam dobierał składniki kanapki, tak aby była ona wartoœciowym posiłkiem. Powstały zdrowe, kolorowe, pełne fantazji kanapki. Niestety, nie każdy jeszcze zdecydował się zasmakować i uwierzyć, że warto na kanapce jeœć pomidorka, szynkę lub serek. Zamiast zjeœć własnoręcznie zrobionš kanapkę, marzył jaki na podwieczorek będzie deserek.

Przedszkolaki z grupy 5 – 6 latków nie pierwszy raz próbowały sił w przygotowaniu posiłku. Swoje umiejętnoœci techniczno – kulinarne sprawdzały przygotowujšc sałatkę warzywnš. Każdy dzielnie kroił marchewkę, pietruszkę, seler czy por. Wszystkie składniki razem zmieszane i odpowiednio przyprawione dały smaczny efekt.

Innym razem dzieci postanowiły, że postarajš się zrobić kompot. Jabłkowy przysmak zamknięty w słoikach, czeka w klasowym „kšciku przyrody” na czas, gdy za oknem będzie zima, a w sali po otwarciu słoika z kompotem zapachnie nam lato.  J. Maławy

 

 

WYCIECZKA DO LEŒNICZÓWKI

Dnia 19 paŸdziernika 2017 dzieci z Oddziału przedszkolnego w Strzelewie po raz kolejny odwiedziły leœniczówkę w Zielonczynie oraz jej gospodarza pana leœniczego, Zbigniewa Sikorę. Podczas wizyty maluchy poznały różne gatunki ptaków i zwierzšt zamieszkujšce tereny leœne. Wraz z panem leœniczym ustalały, w jaki sposób zwierzęta przygotowujš się do nadchodzšcej zimy. Co my, ludzie możemy robić, aby im pomóc przetrwać trudny okres zimowy. Nieodłšcznym punktem naszych wizyt w leœniczówce, jest spacer wšwozem polodowcowym oraz spotkanie z dzikš œwinkš Lenš, mieszkankš zagrody przy leœniczówce. Tak też było i tym razem. Miłym podsumowaniem spotkania były pieczone kiełbaski, które wœród œpiewu ptaków, zapachu lasu smakowały jeszcze bardziej niż zwykle. Na zakończenie wizyty pan leœniczy, jak zawsze, obdarował dzieci upominkami. Odblask „Wiewiórka” zapewni dzieciom bezpieczeństwo na drodze w szare jesienne dni, a edukacyjne ksišżeczki i kolorowanki umilš czas w przedszkolu. Dzieci z wdzięcznoœci za miłe i owocne spotkanie, przygotowały panu leœniczemu pamištkowš laurkę i słodki upominek. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie i miło spędzony czas w tak ciekawym miejscu.

J. Maławy

 

 

 

DZIEŃ UŒMIECHU  :)

Dnia 06. 10. 2017r. w przedszkolu, odbył się Dzień Uœmiechu. Tego dnia hasłem przewodnim był uœmiech, radoœć i życzliwoœć względem siebie. Wszystkie dzieci ubrane były na żółto i przyniosły do przedszkola żółte balony. Spisany został także kontrakt obowišzujšcy przez cały dzień, a dzieci na znak potwierdzenia, przyklejały uœmiechnięte buzie. Uroczyœcie zostały wręczone Ordery Uœmiechu. Nie zabrakło różnego rodzaju zabaw integrujšcych z balonami. Każde dziecko wykonało prace plastycznš „Moja uœmiechnięta buzia”, przy użyciu krepy i kredek. Atrakcjš Dnia Uœmiechu była sesja zdjęciowa z balonami oraz kolorowymi gadżetami, w kolorowej ramce. Dzieciom nie znikał uœmiech z twarzy, czego dowodem niech będš zamieszczone zdjęcia.     Renata Busz.

 

 

 

 

 

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

 

 

 

Œwięto Rodziny

Dnia 26 maja 2017 roku przedszkolaki z grupy Słoneczka i Motylki goœciły swoje mamusie i swoich tatusiów, aby uczcić ich œwięto. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, taniec "Rom pom pom" oraz przedstawienie "Czerwony Kapturek". Emocji, wrażeń i radoœci było wiele, przez te kilka chwil Rodzice mogli zapomnieć o kłopotach dnia codziennego, wzruszyć się, a także rozweselić. Dzieci podarowały swym ukochanym rodzicom laurki, kwiaty dla kochanych mam i lizaki dla tatusiów.  Zwieńczeniem spotkania był wspólny, słodki poczęstunek. Ewa Mikołajczak

ZDJĘCIA WKRÓTCE

 

 

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

 

Dnia 10 maja 2017 dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Strzelewie wybrały się na wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku. Ciekawe tego, jak wyglšda tajemnicze miejsce, o którym wiele słyszały, postanowiły spotkać się z paniš bibliotekarkš - Annš Piaseckš. Swojš wycieczkę po bibliotece rozpoczęły od wypożyczalni, w której miały możliwoœć zapoznać się z księgozbiorem biblioteki. Przeglšdały księgozbiór dla dzieci, z którego mogły wybrać ksišżkę, która je zainteresowała. Z wybranš ksišżkš udały się do czytelni, gdzie zgodnie z zasadami biblioteki mogły jš przejrzeć . W trakcie pogadanki z paniš bibliotekarkš, dzieci dowiedziały się w jaki sposób można zostać czytelnikiem biblioteki oraz co należy zrobić, aby wypożyczyć ksišżkę, która je zainteresuje. Podczas spotkania na dzieci czekały różne niespodzianki. Były plšsy, czytanie bajek, itp. W dalszej częœci zaproponowano dzieciom napisanie własnej ksišżki, a w zasadzie narysowaniem wymyœlonej przez nie treœci. Młodzi pisarze podjęli wyzwanie z ochotš i tym sposobem zostało „napisanych” kilkanaœcie ciekawych ksišżeczek o różnej tematyce. Ksišżeczki zostały zaprezentowane na wystawie w tamtejszej bibliotece. Wycieczka przyniosła nam wiele ciekawych wrażeń. Z jednej strony dzieci dużo dowiedziały się na temat funkcjonowania biblioteki, a z drugiej strony uczestniczyły z zajęciach bibliotecznych, które dały im wiele satysfakcji. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz odwiedzimy bibliotekę w Sicienku, tudzież filię tejże biblioteki, która mieœci się bliżej Strzelewa – w Kruszynie. Zachęcamy dzieci i rodziców do korzystania z księgozbiorów obu bibliotek.   J. Maławy

 

 

 

Wspólna zabawa to dobra sprawa

 

W dniu 11 maja 2017 roku w naszym przedszkolu odbyła się Mini olimpiada sportowa dla przedszkolaków.

Do wspólnej zabawy zaprosiłyœmy rodziców, którzy nie odmówili i w dobrych humorach przybyli do naszego oddziału.

Dzieci po uroczystym œlubowaniu i solidnej rozgrzewce wzięły udział w szeœciu konkurencjach sportowych.

Wszystkie bardzo sprawnie i z ogromnym zaangażowaniem wykonywały zadania.

Na koniec przyszedł czas na rodziców, którzy również mogli sprawdzić swojš kondycję fizycznš w trzech dyscyplinach.

Po ogłoszeniu wyników przez komisję okazało się, że wszyscy uczestnicy olimpiady wygrali i ogłoszono remis.

Wychowankowie otrzymali medale i stanęli do wspólnego, pamištkowego zdjęcia.

Dziękujemy wszystkim za wspólnš zabawę i miło spędzony czas.

Do zobaczenia za rok…

M. Knioła

 

Kolejny miesišc za nami...

 

W tym miesišcu dzieci były na przedstawieniu, pt. "Bajeczki z Dziadunia teczki" w kinoteatrze Adria, w Bydgoszczy. Przedszkolakom bardzo podobał się spektakl . Podczas przedstawienia nasza odważna uczennica Weronika wystšpiła na scenie. Weronika zagrała rolę babci w inscenizacji wiersza "Rzepka" J. Tuwima.

 

 

W kwietniu odwiedziła nas pani pielęgniarka L. Adamczyk, która przeprowadziła z dziećmi pogadankę nt. ochrony przed kleszczami. Dzieci dowiedziały się jak wyglšda kleszcz, gdzie żyje, jak chronić się przed ich ukšszeniem.

Kwiecień to okres intensywnej ale ciekawej i interesujšcej pracy. W kwietniu dzieci zamieniły się w ogrodników. W ramach tematyki o wioœnie sadziły cebulę i fasolę, którš zabrały i pielęgnowały w domu. W przedszkolu zostały 2 doniczki o które dzieci dbały i obserwowały.

 

 

Tuż przed Wielkanocš zgodnie z tradycjš przedszkolaki siały rzeżuchę i owies. W okresie œwištecznym odwiedził nasze przedszkole Zajšc, który przyniósł drobne upominki dla każdego dziecka.

W ostatnim tygodniu odbyła się kolejna audycja muzyczna, pt. " Muzyka i teatr" organizowana przez Filharmonię Pomorskš w Bydgoszczy. Dzięki tej audycji dzieci znowu wzbogaciły sš wiedzę z zakresu teatru i muzyki.

Przed nami kolejny miesišc pracy, który również zapowiada się bardzo ciekawie. :)  Ewa Mikołajczak


 

 

PLAN  PRACY

 

 

PRZEDSTAWIENIE "CZERWONY  KAPTUREK"

23 marca 2017

 

POWITANIE WIOSNY

Dnia 21 marca 2017 roku dzieci z grup Motylków i Słoneczek wybrały się na powitanie wiosny. Wychowankowie z gaikami w rękach przeszli głównš ulicš wsi witajšc wiosnę i zapraszajšc jš do naszej wsi i naszego przedszkola. Cieszymy się, że dni sš już coraz dłuższe i coraz bardziej słoneczne. Witamy Cię wiosno i mamy nadzieję, że zostaniesz z nami jak najdłużej.

Dzieci razem z wychowawczyniami

 

 

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY "BAJKOWA  POSTAĆ"

WYNIKI

 

 

BAL KARNAWAŁOWY

  Dnia  21 lutego 2017 w Oddziale Przedszkolnym w Strzelewie, odbył się bal karnawałowy dla dzieci z obu grup wiekowych. Przedszkolaki, za sprawš wróżki Anastazji, w czarodziejski sposób przeniosły się do pałacu księcia Artura, który powitał ich wraz z Kopciuszkiem. Znane dzieciom bajkowe postacie, przygotowały im moc atrakcji. Przedszkolaki uczestniczyły w różnych konkursach m.in. w tym, który dotyczył znajomoœci bajki, w której się znalazły, czy konkurs tańca z balonem. Prawdziwš ucztš dla maluchów był słodki poczęstunek w pałacowej komnacie. Mimo, iż bal odbywał się u księcia i Kopciuszka, przybyły na niego, oprócz oczekiwanych księżniczek i ksišżšt, postacie z różnych bajek. Był Zorro, policjanci, rycerz, Spiderman, Elza, Kot w Butach, Duszek Kacperek, Czerwony Kapturek i inni. A i piłkarza nie zabrakło. Wszak ksišżę miał duży ogród, w którym znalazło się miejsce na krótkie rozgrywki meczowe. Zabawa sprawiła dzieciom wiele radoœci, aż trudno było niektórym z nich, wróci do rzeczywistoœci i pożegnać się z bajkowym strojem. Wszyscy z radosnymi minami wspominajš spotkanie na balu u księcia Artura i Kopciuszka.

J. Maławy

 

 

 

"Œwieć gwiazdeczko mała œwieć..."


20 i 21 grudnia 2016 roku dzieci z grupy Motylki i Słoneczka wystawiły jasełka dla podopiecznych GOPS w Sicienku oraz dla wczeœniej zaproszonych rodziców i goœci .
Piękne stroje, scenografia i oprawa muzyczna sprawiły, że wszyscy zaproszeni z zainteresowaniem i wzruszeniem słuchali i oglšdali małych aktorów. Przedszkolaki wcieliły się w role Maryi, Œw. Józefa, malutkiego dziecištka Jezus, aniołów, trzech króli, pastuszków i dzieci. Podczas występu dzieci przepięknie recytowały przygotowane kwestie, głoœno œpiewały kolędy i pastorałki. Tym samym wystawione jasełka wprawiły wszystkich w wyjštkowy œwišteczny nastrój.
E. Mikołajczak
 

 

KONKURS  NA  STROIK  BOŻONARODZENIOWY

WYNIKI KONKURSU

 

 

Zimowe spotkanie z ksišżkš


W grudniu na comiesięczne spotkania z ksišżkš do przedszkola przybył pan Damian Tamas – nauczyciel przyrody, bibliotekarz naszej szkoły. Pan Damian został bardzo radoœnie i ciepło przywitany przez dzieci naszego oddziału. Zaproszony goœć czytał wychowankom dwie bajki: "Zimowe opowieœci" i "Boże Narodzenie". Dzieciom bardzo podobały się czytane utwory, które przybliżyły je do tematyki zbliżajšcych się Œwišt Bożego Narodzenia. Po wysłuchaniu bajek maluszki bardzo serdecznie podziękowały panu Damianowi i wykonały z nim pamištkowe zdjęcie.
Za miłe chwile spędzone w kręgu opowiadań serdecznie dziękujemy.
M. Knioła

 

ZIMOWO I ŒWIĽTECZNIE W NASZEJ SALI

 

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĽ

 Dnia 28 listopada 2016 zawitała do przedszkolaków w Strzelewie pielęgniarka – pani Lila Adamczyk. Wizyta była zwišzana z tematykš kompleksowš jakš omawiały dzieci tj. Zdrowie naszym skarbem. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi dzieci na zdrowie jako cenny skarb każdego człowieka; starszego czy młodszego, jak również uwrażliwienie dzieci na ochronę zdrowia. Podczas pogadanki, pani pielęgniarka zwracała uwagę na ważne elementy dla zachowania dobrego zdrowia takie jak: właœciwe odżywianie, uprawianie sportu, dbanie o higienę. Spotkanie połšczone było z comiesięcznš akcjš „Cała Polska czyta dzieciom”. Pani pielęgniarka przeczytała dzieciom dwa opowiadania na temat zdrowia. Podczas omawiania treœci wysłuchanych utworów, dzieci utrwalały ważne zagadnienia zwišzane z dbaniem o własne zdrowie. Mamy nadzieję, że wiedza jakš przedszkolaki zdobyły podczas spotkania „nie pójdzie w las” i zaowocuje staraniami
w dšżeniu do zdrowego stylu życia. 
Joanna Maławy

 

KONKURS

 

   JASEŁKA

Serdecznie zapraszamy

na bożonarodzeniowe Jasełka

dnia 21 grudnia (œroda)2016 r.

o godz.1000

w sali grupy młodszej.

                   Dzieci

         i wychowawczynie

                                           

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU

25 listopada obchodzimy Œwiatowy Dzień Pluszowego Misia. Przedszkolaków z grupy Motylki i Słoneczka z Oddziału przedszkolnego w Strzelewie, miœ odwiedził dzień przed swoim œwiętem, tj. 24 listopada 2016. Nietypowy goœć zawitał wraz ze swoim pluszowym przyjacielem – Guciem. Przedszkolaki tego dnia również przyniosły ze sobš swoich pluszowych ulubieńców. Misie œwiętowały razem z dziećmi przy muzyce, tańcach, misiowych zabawach np.: rywalizowały w konkursie na najszybsze zjedzenie miodku. Ważnym elementem spotkania były dobre rady misia skierowane do dzieci; dotyczyły one między innymi sposobów szanowania zabawek. Każda okazja jest dobra, aby nauczyć się ważnych rzeczy. Na zakończenie misie wraz z dziećmi wykonały swoje podobizny z tektury i kolorowego papieru.Wszystkim misiom z okazji ich œwięta słodkie buziaczki przesyłajš z przedszkola dzieciaczki.

J. Maławy

 

 

Dzień Postaci z Bajek

 

 

Dnia 16 listopada 2016 roku w grupie Motylków i Słoneczek odbył się Dzień Postaci z Bajek. Wszystkie przedszkolaki pięknie przygotowały się na to œwięto i przebrały się w wybrane postacie z bajek. Wœród bohaterów pojawiły się: królewny, czarownice, kopciuszki, wilki, myœliwy, dynia, krasnoludki, czerwone kapturki. Zadaniem dzieci było wykonanie zadań przygotowanych przez Czarownicę Bambarycę, która dokonała zamieszania w Krainie Bajek. Przedszkolaki zatem wysłuchały wiersza o szanowaniu ksišżek, układały puzzle z ilustracjami z bajek, oddzielały groch od fasoli, zgadywały zagadki i wreszcie uczestniczyły w balu kolorowych postaci. Na koniec wszyscy stanęli do pamištkowego zdjęcia. Bajki w Krainie Bajek udało się uporzšdkować, a Królowa Bajek na koniec podziękowała dzieciom za pomoc wręczajšc im kolorowe naklejki a na pożegnanie przeczytała bajkę o Czerwonym Kapturku. Taki wyjštkowy dzień pełen wrażeń, bardzo podobał się przedszkolakom. Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie pięknych strojów dla dzieci.

M. Knioła

 

 


Spotkania z ksišżkš


Dnia 20 paŸdziernika 2016 roku w naszym przedszkolu rozpoczęliœmy cykl spotkań z ksišżkš pod hasłem W. Szymborskiej: „Czytanie ksišżek to najpiękniejsza zabawa jakš sobie ludzkoœć wymyœliła. Na pierwsze spotkanie zaproszona została mieszkanka Strzelewa, wieloletni pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku, pani Małgorzata Bruzda.
Pani Małgosia bardzo ciepło została przyjęta w sali przedszkolnej przez naszych wychowanków. Każde z dzieci przedstawiło się naszemu goœciowi i po krótkiej prezentacji pani Bruzda przystšpiła do czytania dzieciom wierszy Jana Brzechwy. Usłyszano takie utwory jak: Na straganie, Grzyby, Las, Sowa, Pomidor, Zoo, itd.
Po wysłuchaniu wierszy dzieci dzieliły się z paniš Małgosiš tym co zapamiętały.
Na koniec wychowankowie otrzymali od goœcia słodkie cukiereczki, a dzieci podziękowały pani Małgosi za obecnoœć i pięknš recytację gromkimi brawami i słodkim upominkiem. Nie zabrakło też pamištkowego zdjęcia.
Naszemu goœciowi pani Małgorzacie BruŸdzie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami.
 

 

Już dwa miesišce prawie za nami...

Ten czas bardzo szybko nam minšł, gdyż dużo działo się u nas. We wrzeœniu odbyła u nas praktykę p. Kasia. W tym czasie miała miejsce również audycja muzyczna organizowana przez Filharmonię Pomorskš w Bydgoszczy. Grupa Motylki i Słoneczka brały udział w akcji Sprzštania Œwiata, pod hasłem "Kocham, lubię, szanuję... nie œmiecę!". Dzieci miały możliwoœć udziału wraz
z rodzicami w imprezie organizowanej przez harcerzy - Œwięto Pieczonego Ziemniaka. W paŸdzierniku przedszkolaki były na wycieczce w sadzie we Wtelnie. W tych miesišcach realizowane były z dziećmi zajęcia na poniższe tematy:
Nasza grupa. Jestem przedszkolakiem. Uliczne sygnały. Nadeszła jesień. Jesień w sadzie. Dary ogrodu. W trakcie zajęć poznawały piosenki, wiersze oraz wykonywały prace plastyczne. Dowodem czego sš poniższe zdjęcia:-).      Ewa Mikołajczak

 

 

 

Grupa motylków posiada Kodeks przedszkolaka.
W celu motywacji dzieci do dobrego zachowania, na tablicy motywacyjnej zbieramy motylki, które zamieniamy na przejœciowy puchar.
Te wspaniałe trofea ufundowali dla nas rodzice.
Dziękujemy za życzliwoœć, pomocnš dłoń i finansowe wsparcie firmie M. Działa i P. Pluta KMP Klimatyzacja i Wentylacja z siedzibš w Bydgoszczy. M. Knioła

 

 

Do naszej sali zawitała jesień.

W kšciku przyrody pojawiły się dary jesieni.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do wzbogacenia naszego kšcika.  M. Knioła

 

 

 

 

WYCIECZKA DO SADU

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE WYCIECZKI DO WTELNA

 

 

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY

 

22.06.2016

DZIEŃ MAMY I TATY

Dnia 3 czerwca 2016 w Oddziale Przedszkolnym przy SP Strzelewo odbyła się uroczystoœć z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Przedszkolaki przygotowały dla swoich rodziców montaż słowno – muzyczny. Z sercem pełnym radoœci i uœmiechem na twarzy dzieci œpiewały piosenki i recytowały wiersze. Na koniec każdy z rodziców otrzymał od dzieci własnoręcznie wykonany prezent. Miłš niespodziankš uroczystoœci była okazja do wykonania rodzinnego zdjęcia przez zaproszonego fotografa. Jeszcze raz wszystkim rodzicom życzymy tego co najlepsze, a przede wszystkim zadowolenia ze swoich dzieci.

Joanna Maławy

 

 

 Wikolandia – czas radoœci i zabawy

Dnia 13 kwietnia 2016 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z nauczycielkami i opiekunami wybrały się do Białych Błót, aby wesoło spędzić czas w Wikolandii.

Nasi podopieczni rozpoczęli zabawę od wesołych harców w Figloraju. Następnie wykonywali piękne podskoki na trampolinie. W domku księżniczki i zamku piratów œmiechu i dobrej zabawy było co nie miara.

Po wyczerpujšcej zabawie przyszedł czas na odpoczynek i słodki posiłek.

Po napełnieniu brzuszków starczyło jeszcze czasu, aby pobawić się dalej i pomalować buŸki w motywach wybranych przez dzieci.

Na koniec cudownej zabawy, dzieci podziękowały za dobrš zabawę i ruszyły w drogę powrotnš do przedszkola.

Mamy nadzieję na kolejne udane wyprawy….. M. Knioła

 

 

 

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 

BAL KARNAWAŁOWYKarnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Przedszkolaki bawiły się na Balu Przebierańców, który w pištek 5 lutego, przygotowali dla nich wychowawcy oraz inni pracownicy Przedszkola. Dla dzieci bal karnawałowy to dzień niezwykły. Podczas balu najmłodsi mieli możliwoœć wspólnego potańczenia i poœpiewania. Niezliczone księżniczki, towarzyszšcy im kowboje, Indianie, królewny, motylki, myszka Minnie, zorro ze spidermanem, a także inne postacie opanowały na kilka godzin przedszkole. Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował się uœmiech, który nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. Było bardzo radoœnie, kolorowo i zabawnie    Ewa Mikołajczak
 

 

DZIEŃ  BABCI  I DZIADKA

Dnia 15 stycznia 2016 dzieci z Oddziału przedszkolnego w Strzelewie goœciły wyjštkowe dla nich osoby. Z okazji Dnia Babci i Dziadka każdy wnuk i wnuczka zaprosił ukochanš Babcię
i kochanego Dziadka. Niespodziankš dla goœci było przedstawienie bożonarodzeniowe
pt: „Maleńka Miłoœć”, w którym swoje umiejętnoœci aktorskie zaprezentował każdy przedszkolak. Nastrój i wymowa przedstawienia sprawiły, że goœci ogarnęło wzruszenie.
W programie uroczystoœci był czas na życzenia i upominki dla Babć i Dziadków przygotowane przez dzieci. Równie miłš niespodziankę wszystkim goœciom, ale przede wszystkim swoim wnukom, Mai i Kubie Gorzkiewicz, sprawił ich dziadek Tadeusz dedykujšc im wiersz napisany dla nich. Spędzony czas był dobrš okazjš do pogłębienia i umocnienia więzi pomiędzy wnuczętami, a Babciami i Dziadkami. Takich chwil się nie zapomina, a w sercach dzieci pozostajš na zawsze.   Joanna Maławy

 

 

 

 

I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ZA NAMI

            W oddziale przedszkolnym sš 2 grupy wiekowe 3-4 latki oraz 5-6 latki. Grupa 3-4l. liczy 15, zaœ grupa 5-6l. liczy 16 dzieci. Każdego dnia realizujšc podstawę programowš miło spędzamy czas.  Podczas zajęć uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy, bawimy się w kšcikach zainteresowań, itd. W tym semestrze oprócz tego: robiliœmy smaczny sok owocowo-warzywny, obchodziliœmy Andrzejki, był u nas Mikołšj, wspólnie ubieraliœmy choinkę, odwiedzali nas rodzice w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, mieliœmy również ciekawe zajęcia przeprowadzone przez p. Paulinę (mamę Weroniki), która pokazała nam jak można zrobić bałwana z kaszy i skarpety. Dużo radoœci sprawiajš nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach zwišzanych z odkrywaniem otaczajšcego œwiata, chętnie odpoczywamy słuchajšc muzyki relaksacyjnej oraz bajek.
            W grupach pracujš panie: Magdalena Knioła, Joanna Maławy i Ewa Mikołajczak. Przed nami kolejny pracowity semestr.

Ewa Mikołajczak

 

JASEŁKA 2015

W tym roku przygotowanie do œwišt Bożego Narodzenia rozpoczęliœmy 17 grudnia 2015 roku przedstawieniem w wykonaniu dzieci z grupy 3-4 latków i 5-6 latków, pt. „Maleńka miłoœć”. Na naszš uroczystoœć zaproszenie przyjęli rodzice i bliskie osoby naszych pociech. Wszystkie dzieci włożyły bardzo dużo pracy w przygotowanie do występu. W pięknych strojach wzorowo zaprezentowały swoje role. Widownia nagrodziła małych aktorów gromkimi brawami, nie zabrakło tez łez wzruszenia, gdy przy żłóbku wszyscy œpiewali utwór: „Maleńka miłoœć”. Po ucichnięciu oklasków œwišteczne życzenia złożyła goœciom pani dyrektor. Kiedy na chwilę zapadła cisza usłyszeliœmy dzwonek œwiętego Mikołaja, który w tym roku przyjechał do przedszkola w towarzystwie Œnieżynki. Dzieci z wypiekami na policzkach recytowały wiersze Mikołajowi i obiecały, że będš super grzecznymi przedszkolakami. Na koniec Mikołaj, Œnieżynka i przedszkolaki pozowały do pamištkowego zdjęcia, po czym odjechał do innych dzieci. Przedszkolaki z prezentami udały się do rodziców na słodki poczęstunek. Wszystkim pomocnikom Œwiętego Mikołaja, rodzicom, goœciom dziękujemy za pomoc i miłe chwile spędzone w oddziale przedszkolnym w Strzelewie.                              

                                                                                                                                                                                                                    M. Knioła

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

3-4 LATKI

4 - 5 LATKI

1. Maja Gorzkiewicz 1. Maja Balińska
2. Szymon Irza 2. Wiktoria Ciaciuch
3. Miłosz Katafiasz 3. Nikola Erdman
4. Julia Kwaœniewska 4. Szymon Fac
5. Oskar Lenart 5. Jakub Gorzkiewicz
6. Bartosz Łoboda 6. Antonina Henning
7. Ksawery Makowski 7. Adam Kaczyński
8. Wiktoria Maławy 8. Sebastian Korbal
9. Zofia Pancerz 9. Michał Kownacki
10. Mateusz Pluta 10. Mateusz Kwaœniewski
11. Sandra Rakowicz 11. Alan Lenart
12. Weronika Stachowicz 12. Iga Makowska
13. Piotr Strzechowski 13. Maja Pištkowska
14. Filip Szymczak 14. Nikola PrzewoŸniczak
15. Nina Tkaczyk 15. Oliwier Splitt
16. Wojciech Tomczak 16. Lena Tkaczyk

 

 

Dnia 17 czerwca 2015 w Oddziale przedszkolnym w Strzelewie odbyła się Mini Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków . W zawodach wzięły udział dzieci z obu grup wiekowych. Krasnoludki i Żabki bawiły się w sportowym stylu w szeregu konkurencjach olimpijskich m.in. rzucały woreczkami do kosza, pokonywały tor przeszkód, toczyły piłkę, skakały w dal. Każdej z drużyn kibicowali przybyli rodzice i dziadkowie. Dzieci z dużym zaangażowaniem prezentowały swoje możliwoœci sportowe szerszej publicznoœci. W rezultacie rozgrywki zakończyły się remisem, a każdy z zawodników zdobył medal olimpijski oraz otrzymał słodki upominek.

J. Maławy

 

 

WYCIECZKA DO WIKOLANDII

W dniu 17 marca 2015 dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej

w Strzelewie wraz ze swoimi paniami wybrały się do Centrum zabaw dla dzieci „WIKOLANDIA”

w Białych Błotach. Podczas pobytu w tym urokliwym dla nich miejscu mogły bawić się skaczšc na

trampolinie, „pływać” w basenie kolorowych piłeczek, wspinać się, skakać, pełzać w Fugloraju.

Zabawa była udana, bo buzie dzieci cały czas były uœmiechnięte. Pełne radoœci, z plecakiem

niezapomnianych wrażeń wracały do oddziałów przedszkolnych, gdzie czekały na nie ulubione

zabawki. Wielu z nich zapewniało, że wróci do „Wikolandii” z rodzicami i rodzeństwem.

Musiało naprawdę im się podobać .

J.Maławy

 

 

BAL  PRZEBIERAŃCÓW

            Karnawał to wyjštkowy czas dla przedszkolaków. W tym czasie zawsze w przedszkolu dzieci czekajš na dzień niezwykły, na bal karnawałowy – bal przebierańców.      W œrodę,  11.02.2015r. naszym przedszkolu także odbył się taki bal, podczas którego najmłodsi mieli możliwoœć wspólnego potańczenia i poœpiewania. Nie zabrakło również parady stroi, konkursów (taniec na gazecie, taniec z balonami, goršce krzesełko) oraz słodkiego poczęstunku.   Wszyscy bawili się wesoło. Szkoda, że następny bal dopiero za rok.           Ewa Mikołajczak

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dnia 27.01.2015 r. przedszkolaki z grupy Krasnoludki oraz Żabki wystšpiły z programem artystycznym dla swoich babć i dziadków. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętnoœci aktorskie oraz wokalne. Zaproszeni goœcie podziękowali maluchom ogromnymi brawami i nie schodzšcym z ich twarzy uœmiechem. Po częœci artystycznej dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty. Następnie goœcie zostali na poczęstunku oraz spędzili ze swoimi wnukami niezapomniane chwile pełne uœmiechu.  S. Wrońska

 

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA MASKĘ KARNAWAŁOWĽ

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"MASKA KARNAWAŁOWA".

            Rozstrzygnięto gminny konkurs plastyczny "Maska karnawałowa", którego organizatorem był Oddział Przedszkolny w Strzelewie.

            W ramach konkursu nadeszło wiele ciekawych, kolorowych prac. Komisja starała się bardzo wnikliwie ocenić prace, bioršc pod uwagę przede wszystkim samodzielnoœć, pomysłowoœć, estetykę prac, zgodnoœć z tematykš. Wszystkie prace były piękne, więc wybór był bardzo trudny. Po burzliwych obradach komisja ogłosiła werdykt:

KATEGORIA WIEKOWA 5-6 L.

I MIEJSCE – Miłosz Fojut -Oddział Przedszkolny  w Samsiecznie

II MIEJSCE-Marcelina Rydzewska - Oddział Przedszkolny w Strzelewie

II MIEJSCE-Kornelia Krasulak - Oddział Przedszkolny w Wojnowie

II MIEJSCE- Fabian Koc-Oddział Przedszkolny Kruszyn

III MIEJSCE-Natalia Musiał- Oddział Przedszkolny w Trzemiętowie

III MIEJSCE- Aleksander Kasprzyk - Oddział Przedszkolny w Samsiecznie

KATEGORIA WIEKOWA 3-4 L.

I MIEJSCE- Marcel Mrozik -Oddział Przedszkolny w Kruszynie

II MIEJSCE-Anita Pisula- Oddział Przedszkolny w Kruszynie

II MIEJSCE-Zuzanna Fiałkowska- Oddział Przedszkolny w Kruszynie

III MIEJSCE- Antonina Hennig - Oddział Przedszkolny w Strzelewie

Gratulujemy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.             Ewa Mikołajczak

 

                                                                                                       PROJEKT
„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do œwiadczenia wysokiej jakoœci usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”
W naszym oddziale przedszkolnym został zrealizowany projekt współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

W ramach tego projektu m.in.
1. wykonano bezpiecznš nawierzchnię na placu zabaw
2. zakupiono sprzęt do utrzymania czystoœci w pomieszczeniach, urzšdzenia do kuchni, meble do sal przedszkolnych, zestawy wypoczynkowe, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenia zapewniajšcego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki.
              Ewa Mikołajczak
 

 

„Œwišteczny czas”.

           Dnia 17 grudnia 2014 roku grupa 3-4 latków i 5 – 6 latków z oddziału przedszkolnego wystšpiła z programem artystycznym o tematyce bożonarodzeniowej pt: „Œwišteczny czas”. Na uroczystoœć dzieci zaprosiły rodziców oraz inne bliskie im osoby. Podczas spotkania goœcie wsłuchiwali się w wiersze, recytowane w urokliwy sposób przez małych aktorów, jak i włšczyli się do wspólnego kolędowania. Jak każdego roku, nie zapomniał o dzieciach Gwiazdor. Z workiem prezentów wjechał do sali na… rowerze. W tym roku do podróżowania wybrał ten właœnie pojazd, ponieważ na jazdę saniami było za mało œniegu. Dzieci otrzymały od Gwiazdora prezenty, które sprawiły im ogromnš przyjemnoœć. Maluchy z najbliższymi spędziły miłe chwile, które przyniosły im dużo radoœci i pozostawiły w pamięci niezapomniane wspomnienia. Nauczycielki wraz z dziećmi serdecznie dziękujš wszystkim pomocnikom Gwiazdora za zaangażowanie w przygotowanie uroczystoœci.          J. Maławy
 

15.12.2014

          KONKURS NA OZDOBĘ ŒWIĽTECZNĽ

MIEJSCE  I

MIEJSCA  II MIEJSCA  III

Miłosz Bartoszyński Adam Dobrowolski Marcelina Rydzewska Klaudia Zuziakowska Blanka Rucińska Małgorzata Maternowska

 

24.11.2014

WYCIECZKA DO MULTIKINA

Dnia 24.11.2014 przedszkolaki z grupy Krasnoludki oraz Żabki były na wycieczce
w Multikinie w Bydgoszczy. Dzieci pojechały na projekt skierowany do Przedszkoli,
pt. "Moja pierwsza wizyta w kinie". Była to niesamowita okazja, by w przystępny i atrakcyjny sposób oswoić przedszkolaki z wymagajšcym œwiatem kultury audiowizualnej. Zwiedzaliœmy kino, m. in. kabinę projekcyjnš. kasę biletowš, podglšdaliœmy, jak produkuje się popcorn. Obejrzeliœmy krótki film edukacyjny - kinowy savoir vivre, a na koniec seans stworzony z najlepszych polskich filmów rysunkowych dla dzieci (m.in.: Bolek i Lolek, Reksio).
Pełni wrażeń i nowych doœwiadczeń wróciliœmy do przedszkola.
                                              Ewa Mikołajczak

 

03.11.2014

WYCIECZKA DO LEŒNICZÓWKI


Dnia 27 paŸdziernika przedszkolaki z grupy 3-4 latki oraz 5-6 latki wyjechały na wycieczkę do lasu w Zielonczynie.
Dzieci obserwowały las w jesiennej scenerii, dostrzegały różnice między drzewami iglastymi i liœciastymi. Wzbogaciły informację o mieszkańcach lasu. Wiedziały, że las to dom zwierzšt i jak należy się w nim zachować. Przedszkolaki zbierały jesienne liœcie do bukietów. Na koniec dzieci zajadały się pysznymi kiełbasami z ogniska.
Bardzo dziękujemy panu Z. Sikorze za ciekawš lekcję przyrody.
                                                                                                                                                              Ewa Mikołajczak

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  2014 / 15

 

***********************************************************************

2013/2014

*************************************************************

Wycieczka do Myœlęcinka

ZDJĘCIA

            W œrodę 10 czerwca przedszkolaki  udały się na wycieczkę do Myœlęcinka. Wizytę rozpoczęły od pobytu w ZOO gdzie bacznie przyglšdały się mieszkańcom ogrodu. Były bardzo zainteresowane zwierzętami, i tym jak się poruszaj, co jedzš odgłosami jakie wydajš. Dzieci odwiedziły także plac zabaw na którym mogły wykazać się swojš aktywnoœciš fizycznš i zwinnoœciš. W trakcie była przerwa na małe co nieco. Pełni wrażeń wzbogacone o nowe doœwiadczenie i wiadomoœci wróciły do szkoły.    E. Mikołajczak

 

 

WYSTĘP PRZEDSZKOLAKÓW Z OKAZJI DNIA DZIECKA

FILM

    Dnia 2 czerwca 2014 dzieci z obu grup  oddziału przedszkolnego w Strzelewie uczestniczyły w Festynie Rodzinnym będšcym połšczenie obchodów Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Najmłodsi uczestnicy z tej okazji przygotowali niespodziankę dla Rodziców. Dzieci zaprezentowały przedstawienie pt: „Zamieszanie w krainie bajek”. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowanie i fantazjš przedstawili przygody bohaterów znanych bajek m.in. Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi czy Kota w Butach. Po udanym występie przedszkolaki włšczyły się w zabawy na œwieżym powietrzu. Chętnie bawiły się w strażaków w wozie strażackim. Razem z rodzicami brały udział w konkurencjach sportowych oraz ze smakiem  poczęstowały się smażonš kiełbaskš i słodkoœciami przygotowanymi przez Radę Rodziców. 

                                                                                                                     J. Maławy

 

 

 Gminny Konkurs Plastyczny

pt: „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

                      

 

 

Spotkanie wielkanocne.

            10 kwietnia br. dzieci z oddziału przedszkolnego w Strzelewie odwiedziła pani Małgorzata Skowrońska, która jest animatorkš w Wiejskim Domu Kultury w Strzelewie.
W trakcie tego spotkania dzieci przybliżyły sobie tradycje zwišzane ze Œwiętami Wielkanocnymi oraz wspólnie z rówieœnikami, pod okiem pani Małgorzaty wykonywały ozdoby wielkanocne. Były to kwiaty z płyty CD, krepy, piórek oraz wielkanocne "kotki" z popcornu. Był to dla nas wszystkich kolejny bagaż doœwiadczeń, za który bardzo dziękujemy.
                                  Ewa Mikołajczak

 

Wyjazd do Ochotniczej Straży Pożarnej

i Gminnej Biblioteki w Œlesinie.

Dnia 27 marca 2014 roku przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych    w Strzelewie wyjechały z wizytš do Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnej Biblioteki w Œlesinie. Dzieci miały okazję zapoznać się z pracš strażaków, którš przybliżył im pan Grzegorz Szopiera – strażak ochotnik. Maluchy szczegółowo obejrzały wielki, czerwony wóz strażacki i poznały sprzęt przewożony w pojeŸdzie. Największš atrakcjš wycieczki była przejażdżka wozem na sygnale. Po pełnym wrażeń spotkaniu z panem Grzegorzem, dzieci serdecznie podziękowały za podzielenie się wiedzš na temat pracy strażaka i udały się do Gminnej Biblioteki. Na miejscu przywitała ich pani bibliotekarka Renata Grzeszczak. Dzieci miały okazję pooglšdać bajeczki przygotowane specjalnie dla nich. Pani Renata przeczytała przedszkolakom bajkę, a na koniec można było pochodzić między regałami i pooglšdać inne ciekawe ksišżeczki. W ramach podziękowań na ręce pani bibliotekarki w imieniu dzieci wiosennš stokrotkę podarowała Amelia Lisiecka z grupy 5-6 latków.  Z wrażeniami    i nowa wiedzš na temat pracy strażaka i bibliotekarza wróciliœmy do Strzelewa, gdzie dzieci wykonały rysunki z wycieczki.                              M. Knioła

 

KONKURS POETYCKO-RECYTATORSKI

Dnia 18 marca 2014 w oddziale przedszkolnym w grupie 5-6 latków odbył się kolejny konkurs klasowy. Tym razem dzieci zaprezentowały się recytujšc wiersze o wioœnie napisane wraz z rodzicami lub starszym rodzeństwem. Pierwsze miejsce zajęła Lena Kujawka, drugie – Kacper Kubiński i Igor Gabrychowicz, trzecie zaœ Zuzia Olszewska i Karolina Szymańska.

Należy tu wspomnieć, iż konkurs klasowy recytatorski był efektem udziału grupy dzieci 5-6 letnich w Gminnym Konkursie Poetyckim pt: „ Poetycko i radoœnie kłaniamy się wioœnie.” Celem tego konkursu było popularyzowanie twórczoœci poetyckiej u dzieci. Zadanie polegał na napisaniu wraz z rodzinš wiersza o tematyce wiosennej. Do konkursu zgłosiło się 11 uczestników z grupy starszej i jeden z grupy młodszej tj. Igor Gabrychowicz z mamš Magdš i siostrš Gabrysiš, Szymon Górecki z mamš Paulinš, Grzegorz Krawisz z mamš Jolantš, Kacper Kubiński z mamš Monikš, Lena Kujawka z rodzicami Katarzynš i Przemysławem oraz siostrš Roksanš, Amelia Lisiecka z mamš Elżbietš i siostrš Weronikš, Oliwia Małecka z mamš Joannš, Zuzia Olszewska z mamš Iwonš i siostrš Natališ, Franciszek Plamowski z mamš Zosiš, Marcelina Rydzewska z rodzicami Annš i Krzysztofem oraz siostrš Patrycjš, Karolina Szymańska z rodzicami Mariolš i Krzysztofem, Małgosia Maternowska z grupy młodszej z mamš Dorotš. Jury konkursowe spoœród wszystkich prac nadesłanych z przedszkoli gminy Sicienko wyróżniło m.in. wiersz Kacpra Kubińskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamištkowe dyplomy, a ich wiersze zostały opublikowane w tomiku wierszy, który został przekazany m.in. do przedszkoli w gminie Sicienko. Dodatkowym wyróżnieniem dla dzieci była możliwoœć zaprezentowania swojej twórczoœci, szerszej społecznoœci szkolnej, 21 marca podczas konkursu recytatorskiego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Wszystkim uczestnikom i ich bliskim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, była to na pewno niezapomniana przygoda, którš dzieci zapamiętajš na długo. A może w przyszłoœci któreœ z nich samo sięgnie po pióro?                                                                                                                                                                  Wychowawczyni grupy 5 – 6 latków

                                                                                                                                                                                         Joanna Maławy

 

 

QUIZ O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE

Dnia 12 marca 2014 roku w oddziale przedszkolnym dzieci 5 – 6 letnich odbył się „Quiz o zdrowiu i bezpieczeństwie”. Celem imprezy było propagowanie wœród dzieci treœci zwišzanych ze zdrowym stylem życia oraz bezpiecznym zachowaniem w domu, w przedszkolu, na podwórku. Forma oraz zadania zabawy zostały opracowane i przygotowane przy dużym udziale rodziców przedszkolaków. Dzieci bawišc się wraz z rodzicami utrwalały ważne dla nich wiadomoœci. Nagrodš za owocnš pracę był …owoc – soczyste jabłko oraz pamištkowy dyplom. Zorganizowana impreza przyniosła zarówno dzieciom jak i ich rodzicom wiele radoœci. Stała się okazjš do twórczego spędzenia czasu wolnego rodzica z dzieckiem, co wpłynęło na pogłębienie więzi najbliższych sobie osób.

Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji imprezy rodzicom: p. Jolancie Krawisz, p. Joannie Bystrzyckiej, p. Zofii Spionek, p. Teresie Kelm, p. Marioli Szymańskiej, p. Annie Dobrowolskiej oraz p. Annie Rydzewskiej.

Kontynuacjš propagowania w/w treœci jest zaplanowany na przełomie kwietnia i maja 2014, przez nauczycielki oddziałów przedszkolnych w Strzelewie, Gminny Konkurs Plastyczny pt: „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Konkurs skierowany jest do dzieci 3- 4 letnich i 5 – 6 letnich oraz ich rodziców. Z tego miejsca zachęcam wszystkich rodziców do włšczenia się wraz z dziećmi do konkursu. Życzę ciekawych pomysłów, twórczej pracy, a przede wszystkim dobrej zabawy z dzieckiem.

                                                              Wychowawczyni grupy 5 – 6 latków:

                                                  Joanna Maławy 

Jest karnawał w karnawale wszyscy urzšdzajš bale....


Gdy do przedszkola nie przychodzš dzieci, a księżniczki, rycerze i postacie
z bajek to znak, że zaczšł się bal karnawałowy.
W czwartek, 20.02.2014 w udekorowanej sali, odbył się bal karnawałowy. Już od wejœcia można było wyczuć niecodziennš atmosferę. Było wesoło i kolorowo. Powodzeniem cieszyły się plšsy: "Hop, siup, dana, dana, "Boogi Woogi" , a także zabawy taneczne takie jak; "pocišg", "taniec połamaniec". Nie zabrakło również parady stroi, konkursów, (taniec na gazecie, taniec z balonami, goršce krzesełko) oraz słodkiego poczęstunku.
Wszyscy bawili się wesoło. Uœmiechy nie znikały z twarzy. Przedszkolaki do domów wracały zmęczone, ale pełne niesamowitych wspomnień. Zabawa była naprawdę udana!
                                                                                                                                                                       
     Ewa Mikołajczak
 

 

Dla kochanych dziadków......


Dnia 31 stycznia dzieci z oddziału przedszkolnego w Strzelewie goœciły swoje babcie i dziadków.
Dzieci zaprezentowały zaproszonym goœciom swoje umiejętnoœci wokalne, recytatorskie oraz taneczne w przedstawieniu, pt. " Jak to z babciš i dziadkiem było". Po częœci artystycznej dzieci wręczyły ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Zaproszeni goœcie podziękowali za wspaniały występ gromkimi brawami, a z ich twarzy nie znikał uœmiech.
Podczas słodkiego poczęstunku znalazła się również okazja ku temu, by podzielić się swoimi wrażeniami. Zostały również wykonane pamištkowe zdjęcia z dziadkami.                           
                                                                                                                                           E. Mikołajczak
 

"Wigilia opłatkiem pachnšca, wigilia kolędš brzmišca, wigilia z dobrym życzeniem, wigilia - ze spełnionym marzeniem..."

Œwięta Bożego Narodzenia kryjš w sobie niepowtarzalnš magię: radoœć i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszš wigilijnš gwiazdkę. Dla wielu jest to czas spotkań w rodzinnym gronie, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń najbliższym, wspólnego kolędowania. Dnia 19 grudnia, w oddziale przedszkolnym odbyło się spotkanie wigilijne. W tym wyjštkowym i tak oczekiwanym przez wszystkich dniu każdy miał uœmiech nie tylko na buzi, ale również w swoim sercu. Œwišteczny nastrój udzielił się każdemu. Przedszkolaki zaœpiewały kolędy, powiedziały wierszyki nawišzujšce do Œwišt. Wszystkie dzieci podzieliły się opłatkiem. W obecnoœci przybyłych goœci: ks. Piotra Jakubowskiego, p. dyrektor Małgorzaty Matczak oraz p. Anny Kocemby, przedszkolaki lepiej przybliżyły sobie tajemnice "Wielkiej Nocy" oraz różne tradycje bożonarodzeniowe.
Nie zabrakło także upominków od Gwiazdora dla wszystkich dzieci.
                                                         Ewa Mikołajczak
 

 

 Koncert Majki Jeżowskiej


Dnia 13 grudnia 2013 roku przedszkolaki z oddziału przedszkolnego wraz z paniami wyjechały do Kinoteatru Adria w Bydgoszczy na koncert mikołajkowy Majki Jeżowskiej.
Kiedy dotarliœmy na miejsce wszyscy już na nas czekali. Majka Jeżowska rozpoczęła swój koncert od powitania wszystkich dzieci i rozpoczęła wesołe œpiewanie. Oczywiœcie zaprosiła do tańca i dobrej zabawy wszystkich milusińskich. Bawiliœmy się przy znanych piosenkach, takich jak: „A ja wolę mojš mamę”, „ Wszystkie dzieci nasze sš”. Artystka zaœpiewała dla nas także œwišteczne piosenki, zwišzane z okresem Bożego Narodzenia. Nie mogło zabraknšć: „Ulicy œnieżynkowej”, „Kochany Panie Mikołaju”, „Zimowych obrazków”. Na koniec koncertu otrzymaliœmy plakat z autografem piosenkarki. Wszyscy bawiliœmy się wesoło i pełni radoœci i energii wróciliœmy do oddziału przedszkolnego w Strzelewie. Za dobrš zabawę Majce Jeżowskiej serdecznie dziękujemy ……
                                                                     M. Knioła
 

KONKURS MUZYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW - 6 stycznia 2014r.

 

"Kumba – jest łasy na pasy"


W dniu 13 listopada 2013 roku przedszkolaki z grupy Biedronek i Motylków wraz z paniami wyjechały na seans filmowy, pt. „Kumba” do Cinema City w Bydgoszczy. Zanim pojawiliœmy się w kinie, na miejsce bezpiecznie dowiózł nas pan kierowca autobusu szkolnego. W multipleksie dzieci obejrzały film w sali nr 10, którš miały do swojej dyspozycji. Po seansie zwartš grupš ruszyliœmy w drogę powrotnš – do autobusu, a następnie do oddziału przedszkolnego w Strzelewie. Dzieci podczas całej wycieczki były bardzo zdyscyplinowane, uważne i z wielkš radoœciš obejrzały przygody tytułowego Kumby, który chciał odzyskać swoje pasy. Z niecierpliwoœciš czekamy na kolejne wyjazdy i dziękujemy sobie nawzajem za wspólnie, miło spędzony czas.
                                                                                                                                                                                                       
Magdalena Knioła
 

 

Jesienne zabawy

 

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO SADU

3 paŸdziernika grupy: Biedronki i Motylki z Oddziału przedszkolnego w Strzelewie wybrały się na wycieczkę. Odwiedziły sad pana Grzegorza Dornowskiego
w Trzeciewnicy.  Dzieci dowiedziały się, jakie odmiany jabłoni rosnš w sadzie. Zobaczyły sprzęt niezbędny do pracy przy drzewach owocowych. Poznały również prawidłowy sposób zrywania owoców. Na zakończenie przedszkolaki dostały w prezencie dwie  skrzynki pysznych i dorodnych jabłek, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                                                                             Ewa Mikołajczak
 

 

 

 

 
 

 

*******************************************************************************************************

ROK SZKOLNY 2012 / 2013

 

WYCIECZKA

 
 
Z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca 2013 roku wybrałyœmy się z przedszkolakami do gospodarstwa agroturystycznego "Cwał" Jadwigi i Jana Leœniaków w Jaksicach koło Inowrocławia. Zanim wyruszyłyœmy do końca wisiały nad nami "czarne chmury" i nie wiedziałyœmy czy będzie padać czy wyjdzie słońce. Na szczęœcie za namowš pani Jolanty Krawisz, która pojechała z nami jako pomoc do opieki nad dziećmi, zdecydowałyœmy się pojechać i była to dobra decyzja. Słoneczko wyszło zza chmur i piękna pogoda zawitała
nad Jaksicami, zanim jeszcze byłyœmy na miejscu. Po przyjeŸdzie czekali na nas pani Jadwiga i pan Jan, którzy pokazali nam zwierzęta: konie, króliki, œwinkę morskš, kury, kozy i kuce. Następnie wszystkie dzieci wyskakały częœć swojej energii na trampolinie. PóŸniej przyszedł czas na jazdę konnš, mimo naszych obaw, wszystkie dzieci chętnie spróbowały przejażdżki. Po tylu wrażeniach przedszkolaki zgłodniały i z chęciš zjadły kiełbaskę przygotowanš na grillu i pieczone przez paniš Jadwigę rogaliki. Na koniec pozjeżdżaliœmy na zjeżdżalni i na tym zakończył się nasz pobyt.
Dziękujemy za pełen atrakcji pobyt Państwu Leœniakom.
Nauczycielki
 
 

ŒWIĘTO RODZICA W PRZEDSZKOLU

Dnia 21 maja 2013 roku przedszkolaki z grupy Biedronki i Motylki goœciły swoje mamusie
i swoich tatusiów, aby uczcić ich œwięto. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, a także piosenkę w języku angielskim. Wrażeń i radoœci było wiele, uœciski, upominki, kwiaty dla kochanych mam i tatusiów. Zwieńczeniem spotkania był wspólny, słodki poczęstunek.
STO LAT KOCHANI RODZICE!!!
 

 

WIZYTA  POLICJANTA

16 maja 2013 roku w naszym przedszkolu goœcił policjant, sierżant Sławomir Kubiński z Komendy Policji w Żninie. Spotkanie rozpoczęło się od słodkiego poczęstunku, cukierków, którymi pan Sławomir poczęstował przedszkolaki. W ramach tematu o zawodzie policjanta, pan Sławomir przybliżył nam czym zajmuje się policjant. Nauczył nas numerów alarmowych. Pokazał jakich narzędzi używa, były to pałka policyjna, kajdanki, lizak. Przypomniał jak zachowujemy się bezpiecznie na drodze. Przestrzegł, aby nie drażnić zwierzšt i pokazał bezpiecznš postawę podczas kontaktu z groŸnym psem. Było to bardzo pouczajšce spotkanie.
 

 

WIKOLANDIA

W dniu  23.04.2013r., przedszkolaki wyjechały na wycieczkę do Wikolandii
w Białych Błotach.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Przedszkolaki korzystały z wielopoziomowego labiryntu, zjeżdżalni oraz sztucznego basenu. Dużš frajdę sprawiła dzieciom jazda samochodami oraz skoki na trampolinie.
Zmęczone przedszkolaki wróciły bardzo zadowolone do przedszkola.
 

 

 25 marca 2013 roku zasiedliœmy do uroczystego Œniadania Wielkanocnego z zaproszonymi goœćmi. Swojš obecnoœciš zaszczycił nas ks. Wenancjusz Zmuda - proboszcz parafii pw. MB Zwycięskiej w Bydgoszczy i pani dyrektor Małgorzata Matczak. Po uroczystym posiłku, który wszystkim bardzo smakował, dzięki pomocy pani kucharki i rodziców, ks. proboszcz przybliżył przedszkolakom tajemnicę Wielkiej Nocy. Opowiedział o wydarzeniach Wielkiego Tygodnia i obrzędach zwišzanych ze œwiętami wielkanocnymi. Na koniec tego, jakże wzniosłego wydarzenia wszystkie dzieci bardzo serdecznie podziękowały ks. proboszczowi za wizytę i obiecały, że z radosnym Alleluja, będš przeżywały œwięta z rodzicami w domu.

 

 7 lutego 2013 roku w naszym przedszkolu goœciła pani Magdalena Pištkowska - fryzjerka. Pani Magda została zaproszona, aby opowiedzieć dzieciom na czym polega praca fryzjera, pokazać jakich używa narzędzi do swojej pracy. Chętne dzieci Miłosz i Zuzia, mogły na "własnej głowie" przekonać się na czym polega podcinanie włosów. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie przedszkolaki zaœpiewały piosenkę "Jestem Muzykantem konszabelantem". Dziękujemy

 

Zimowe zabawy na œniegu.

Ulepiliœmy największego bałwana w Strzelewie. Od pani kucharki dostaliœmy marchewkę na nos, a pan woŸny dał nam węgielki na guziki. Zabawa była fantastyczna. Już tęsknimy za œniegiem...

 

BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 01.02.2013r. dzieci z grupy "Motylki" i grupy "Biedronki" bawiły się na balu karnawałowym.
Przedszkolaki kolejny raz pokazały, że potrafiš się œwietnie bawić. Zabawa nabierała tempa z minuty na minutę. Dzieci zaprezentowały się w strojach swoich ulubionych postaci z bajek i filmów. Były wróżki, królewny, piraci… i wiele innych bohaterów bajek. Pomysłowe kostiumy, rytmiczna muzyka sprawiały, że na parkiecie wirowały niezwykłe pary. Radosny gwar i œmiech œwiadczyły o dobrej zabawie. Było wesoło i kolorowo. Podczas balu dzieci bawiły się razem ze swoimi paniami. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radoœci wszystkim dzieciom, a to było głównym celem naszego balu. W radosnych nastrojach i z uœmiechem na twarzach dzieci bawiły się przy ulubionych przebojach, nikt nie podpierał œcian. Zabawa przebiegała w miłej i radosnej atmosferze, dostarczyła dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń, a słodki poczęstunek dostarczył niezbędnej energii do zabawy. Wszyscy bawili się znakomicie. Następny bal karnawałowy już za rok.
..
                                                                                                                                                                    Ewa Mikołajczak
 

 

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W KOŒCIELE PARAFIALNYM W KRUSZYNIE

Na zaproszenie ks. proboszcza z Kruszyna, przedszkolaki brały udział we Mszy œw. w uroczystoœć Trzech Króli. Dzieci w strojach aniołów, pastuszków, Maryji, Józefa i Trzech Króli prezentowały szopkę betlejemskš. Dziękujemy za wspólne spotkanie, kolędowanie i modlitwę z mieszkańcami Kruszyna, Dšbrówki, Kamieńca, Janina, Minikowa, Œlesina, Bydgoszczy i Strzelewa.

               ALBUM      ZDJĘĆ    

 

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU

 

DZIEŃ ŒW. MIKOŁAJA

W dzień Œwiętego Mikołaja 6 grudnia 2012 roku odwiedził nas prawdziwy Mikołaj. Miał dla wszystkich dzieci wspaniałe upominki. Przedszkolaki wykonały zadania, które polecił im do zrobienia Mikołaj. Biedronki i Motylki obiecały, że od tej pory zawsze będš grzeczne, a posiłki będš zjadały ze smakiem. Zobaczymy czy dotrzymajš obietnicy. Dziękujemy Ci œwięty Mikołaju za tš radosnš wizytę. Do zobaczenia w przyszłym roku.

WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK

Dnia 7 grudnia 2012 roku grupy Biedronki, Motylki oraz klasa II odwiedziły fabrykę bombek " SOPEL " w Bydgoszczy. Dzieci poznały jak powstajš bombki choinkowe.
W fabryce obserwowały poszczególne etapy powstawania bombek: dmuchanie szkła, wybarwianie, srebrzenie, dekorowanie i ozdabianie. Dzieci obejrzały wystawę wyjštkowych, oryginalnych i niespotykanych bombek. Na zakończenie dzieci odwiedziły sklep firmowy gdzie także podziwiały kolorowe ozdoby. Pełne wrażeń wróciły do przedszkola gdzie będš oczekiwały na zamówione bombki z własnymi imionami.
                                                                                                                               Ewa Mikołajczak
 

 

GOŒĆ SPECJALNY W PRZEDSZKOLU

Dnia 14 grudnia 2012 roku w oddziale przedszkolnym goœciliœmy
ks. Wenancjusza Zmudę proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy.
Ksišdz proboszcz przybliżył dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom klas I-III obrzędy, tradycje i zwyczaje zwišzane z obchodzeniem œwišt Bożego Narodzenia. Proboszcz opowiadał o œwiętej rodzinie, pasterzach, gwieŸdzie betlejemskiej, łamaniu się opłatkiem, dwunastu potrawach i o prezentach. Wspólnie œpiewaliœmy kolędy a przedszkolaki recytowały wiersze.
Spotkanie zakończyliœmy udzielonym przez księdza błogosławieństwem
i podziękowaniem przygotowanym przez nauczycielki.
To było pouczajšce i radosne spotkanie. Dziękujemy.
                                                                                                                        
 M. Knioła
 

ZABAWA  ANDRZEJKOWA

 

Na zaproszenie organizatora pani B. Nikodem i Samorzšdu Uczniowskiego wzięliœmy udział w Andrzejkach szkolnych. Jako pierwsi skorzystaliœmy z pięknie przystrojonej sali gimnastycznej i zabawa była bardzo udana. Oprócz kilku tańców, były także wróżby. Żal było wracać do sali.....

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 10 listopada 2012 roku w oddziale przedszkolnym przy SP im. KEN w Strzelewie odbyła się uroczystoœć pasowania na przedszkolaka. Pani dyrektor Małgorzata Matczak pasowała na prawdziwych przedszkolaków 29 dzieci z grupy Biedronek i Motylków. Dzieci pięknie recytowały swoje wiersze i z wielkim przejęciem przyrzekały być sumiennymi i dzielnymi przedszkolakami. Po przedstawieniu nasze pociechy, rodzice i goœcie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Wszystkim za pomoc w organizacji uroczystoœci bardzo dziękujemy, a dzieciom gratulujemy.
                                                                                                                                                                 M. Kniola
 

 

 

 

KĽCIK   FOTOGRAFICZNY

 

       

 

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE,  PRZYJMUJE SEKRETARIAT   DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĽCA

**************************************************************************************************************

ARCHIWUM

ALBUMY  2011 / 2012

 

*******************************************************************