OGÓLNODOSTĘPNA DOKUMENTACJA SZKOŁY ZWIĄZANA Z JEJ  DZIAŁALNOŚCIĄ   DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZĄ

[ dokumenty w formacie  pdf ]                                                                                           

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

KL  I

KL  II

KL  III

KL  IV

KL  V

KL  VI

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna 

 

przyroda

plan pracy

matematyka

matematyka

matematyka

historia

wymagania

     historia 

 wymagania       

historia

wymagania

   
j. polski j. polski  j. polski

j. angielski      

j. angielski 

PRZEDSZK.

KL 0 KL I KL II KL III plan wynikowy plan wynikowy plan wynikowy
KL IV KL V KL VI KL VII