OGÓLNODOSTĘPNA DOKUMENTACJA SZKOŁY ZWIĄZANA Z JEJ  DZIAŁALNOŚCIĄ   DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZĄ

[ dokumenty w formacie  pdf ]   

DRUKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW

ZGŁOSZENIE- dowozy do szkoły
WNIOSEK - dowozy do szkoły
rodo - dowozy
wniosek  do poradni o opinię

                                                                                        

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

KL  I

KL  II

KL  III

KL  IV

KL  V

KL  VI

KL VII KL VIII

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna 

 

przyroda

plan pracy

matematyka

matematyka

   

matematyka

historia

wymagania

     historia 

 wymagania       

   

historia

wymagania

       
j. polski        
PLAN WYCHOWAWCZY j. polski  j. polski    

j. angielski      

j. angielski 

PRZEDSZK.

KL 0 KL I KL II KL III plan wynikowy plan wynikowy plan wynikowy    
KL IV KL V KL VI KL VII