OGÓLNODOSTĘPNA DOKUMENTACJA SZKOŁY ZWIĄZANA Z JEJ  DZIAŁALNOŚCIĄ   DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZĄ

[ dokumenty w formacie  pdf ]                                                                                           

 

 

UBEZPIECZENIA   INTER RISK

ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA

WARUNKI  UBEZPIECZENIA

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

KL  I

KL  II

KL  III

KL  IV

KL  V

KL  VI

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna 

 

przyroda

plan pracy

matematyka

matematyka

matematyka

historia

wymagania

     historia 

 wymagania       

historia

wymagania

   
j. polski j. polski  j. polski

j. angielski      

j. angielski 

plan wynikowy plan wynikowy plan wynikowy plan wynikowy plan wynikowy plan wynikowy
PRZEDSZKOLE     część 1 część 2