2020 / 2021                                

      PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY:           

DYREKTOR   -  mgr Małgorzata Matczak

WICEDYREKTOR   -  mgr  inż. Damian Tamas

REFERENT:  Danuta Kula

PRACOWNICY OBSŁUGI :

      Hanna Stelter,   Anna Katafiasz, Emilia Kułaczkowska, Edyta Mazur

 

GRONO  PEDAGOGICZNE   2020 / 2021

NAUCZYCIELE

NAUCZANY PRZEDMIOT

FUNKCJA / WYCHOWAWSTWO

mgr Małgorzata Matczak

pedagog, logopeda

DYREKTOR

mgr inż. Damian Tamas przyroda, biologia, chemiageografia, doradztwo zawodowe

WICEDYREKTOR / wych.  KL VII

 mgr  Ewa Mikołajczak wychowanie przedszkolne oddział przedszkolny

mgr Dorota  Kwiatkowska

wychowanie przedszkolne

oddział przedszkolny

mgr Joanna Maławy wychowanie przedszkolne oddział "O"

mgr Bogna Młodziankiewicz

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

KL  I

mgr Bernadeta Nikodem edukacja wczesnoszkolna

KL II

mgr Danuta Sudak

edukacja wczesnoszkolna

KL  III

mgr Romuald Wiśniewski

matematyka, technika

KL IV

mgr Sławomir Chmielewski muzyka, informatyka

KL V

mgr Marta Mazur

        j. polski

KL VI

 mgr Sandra Kurdynowska

język angielski

KL VIII

mgr Iwona Heise język niemiecki, wdż  
mgr Magdalena Ciążyńska edukacja dla bezpieczeństwa  
mgr Miłosz Miękczyński wychowanie fizyczne  

 mgr Jolanta Rerek

religia, wdż

 
mgr Kusz-Laskowska historia, wos  
mgr Anna Nowakowska matematyka, fizyka