Tradycje wewnątrzszkolne

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Strzelewie
Ta tradycyjna uroczystość odbywa się w naszej szkole każdego roku. Uświetniona
jest występami uczniów i prezentacją ich umiejętności, które umożliwiają im
rozpoczęcie kolejnego etapu w życiu – podjęcia nauki w Szkole Podstawowej. Przy
okazji pasowania na ucznia każde dziecko wykonuje odcisk swojego palca w pamiątkowej
księdze uczniów i otrzymuje pierwszy w życiu swój własny dokument
– legitymację szkolną.
 

Samorząd Szkolny
Podobnie jak w innych placówkach, także i u nas działa Samorząd Szkolny.
Uczestniczy w życiu szkoły współdecydując o ważnych jej sprawach. Jest też organizatorem
wielu konkursów i imprez dla całej społeczności szkolnej.
 

Gazetka szkolna „Kalejdoskop”
W szkole od wielu lat wydawana jest gazetka szkolna „Kalejdoskop”. Uczniowie o
zainteresowaniach humanistycznych, mający „żyłkę” dziennikarską mogą się wykazać
i rozwijać swoje zdolności przeprowadzając wywiady, pisząc artykuły, układając
tekst. Opiekę nad gazetką przez wiele lat sprawowała  Pani Teresa Myszkiewicz, a obecnie Pani Paulina Jankowska - nauczyciel j.polskiego..
 

  Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo –Ekologicznej
Tradycją stały się już w naszej szkole uroczystości z okazji Dnia Ziemi. Uświetniają
je inscenizacje i widowiska o tematyce ekologicznej. Są one dla wszystkich okazją
do refleksji nad zagrożeniami naszej planety. Od 2006 w ramach obchodów Dnia
Ziemi organizowany jest też Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej.
W roku szk. 2010/2011 odbyła się już 5 edycja tego konkursu. Organizatorkami
konkursu są Panie: Danuta Sudak, Joanna Maławy i Bogna Młodziankiewicz.
 

Zajęcia profilaktyczne

Spośród zajęć profilaktycznych prowadzone są w naszej szkole zajęcia socjoterapeutyczne
oraz realizowany jest program profilaktyczny „Spójrz inaczej”. Najlepszą
profilaktyką jest jednak nauka spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny,
rozwijanie zainteresowań, zapewnienie uczniom autentycznego poczucia bezpieczeństwa.
Temu służą koła zainteresowań, oraz działalność zuchów i harcerzy
w naszej szkole! Zajęcia prowadzą Panie Bogna Młodziankiewicz i Danuta Sudak
 

Dzień „anglojęzyczny”
Jak ważna jest znajomość języka obcego w obecnych czasach, nikogo przekonywać
nie trzeba. Języka angielskiego dzieci uczą się na co dzień, ale każdy wie,
że najłatwiej i najchętniej zdobywa się wiedzę w praktyce oraz wtedy, kiedy nas
przedmiot wiedzy interesuje, ciekawi. Z tego też powodu organizowane są w naszej
szkole „Dni anglojęzyczne”. Tego rodzaju imprezy pozwalają lepiej poznać kulturę krajów anglojęzycznych,
„dotknąć” ich tradycji, zaciekawić, a także mobilizują do nauki języka angielskiego.
O upowszechnienie języka angielskiego wśród uczniów dbała Pani Dorota Falkowska, a od roku 2012  Pani Sandra Michalska
 

Filharmonia w szkole
Tradycją stały się także koncerty muzyczne w wykonaniu muzyków z Filharmonii
Pomorskiej. Rodzicom i uczniom trudno byłoby regularnie wybierać się do Bydgoszczy
na koncerty, a już na pewno wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami. W
takim razie Filharmonia „przyjeżdża” do nas!
 

Dzień Dziecka – Dniem Sportu
Sport to zdrowie, w zdrowym ciele zdrowy duch – to wszystko hasła, które każdy
z nas zna! Do tego deklaracja, że wszystkie dzieci są nasze i już mamy powód, by
uczcić Dzień Dziecka w sposób, który jest dla naszych milusińskich najwłaściwszy!
W tym szczególnym dniu chcemy, by dzieciaki doznały wielu wrażeń, miały możliwość
odniesienia sukcesu, odreagowania napięć. Ten dzień jest co roku niezapomniany!                                                                                                                                                                                        Głównym organizatorem tego święta był Pan Andrzej Płaczek- nauczyciel wychowania fizycznego, ( od 2013 emeryt ).                                                                                                                              
 

Tradycje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
Co roku święta sprawiają dzieciom wiele radości, są powodem do wzruszeń,
zadumy a także okazją do wspólnych spotkań i okazywania sobie wzajemnie życzliwości.
Nauczyciele tradycyjnie już przygotowują z uczniami bożonarodzeniowe
jasełka, które gromadzą całą szkołę, wigilie klasowe, a wiosną świętujemy radość
życia przygotowując pisanki czy też koszyczki wielkanocne. Działalnością tą zajmuje się w szkole Szkole Koło Caritas.
 

Coroczny bal andrzejkowy i karnawałowy
Kto nie lubi dobrze się bawić?  Co roku organizujemy zabawę andrzejkową podtrzymując tradycje związane z tym dniem oraz bal karnawałowy, na którym możemy podziwiać inwencję twórczą dzieci i ich rodziców w przygotowane stroje karnawałowe. Od pewnego czasu również Rada Rodziców organizuje bale andrzejkowe dla rodziców, które cieszą się dużym zainteresowaniem
 

[POWRÓT]