Szkoła i rodzina
 

Rada Rodziców
 

Obok uczniów ważną społeczność w szkole stanowią rodzice. To między innymi
z ich inicjatywy w 1964 roku została wysunięta propozycja budowy nowej szkoły.
Trzeba było wiele wysiłku, starań i własnej pracy, by ten plan zrealizować. Pod przewodnictwem
ówczesnej Pani Dyrektor Krystyny Wesołowskiej marzenia mieszkańców
Strzelewa i okolicznych miejscowości - rodziców naszych uczniów, udało się
zrealizować.
Do dnia dzisiejszego rodzice uczestniczą w życiu szkoły, służą pomocą i wsparciem.
Dlatego dla tych, którzy w sposób szczególny przysłużyli się szkole przyznane
zostały w minionym roku po raz pierwszy tytuły „Przyjaciela Szkoły”. Najbardziej
zaangażowani natomiast tworzą Radę Rodziców. Obecnie są to: Państwo Anna i Rafał Gacka,                                             Pan Maciej Szymczak, Pani Alicja Lisiecka, Pani Małgorzata Drzażdżyńska.
Oprócz działań na rzecz rozwoju szkoły bardzo ważne są działania wychowawcze,
starania o spójność oddziaływań na dzieci zarówno domu jak i szkoły. To bowiem
rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich pociech i oni pierwsi zaszczepiają
im zasady i wartości, którymi należy kierować się w życiu. Zadaniem szkoły
jest pomoc w tym arcytrudnym zadaniu, ukierunkowanie, wpajanie i utrwalanie
właściwych zachowań. Liczymy zatem na przychylność i współpracę kolejnych pokoleń
rodziców.
 
Dzień Matki, Babci i Dziadka w szkole
 

Do działań mających zapewnić spójność domu i szkoły należą niewątpliwie imprezy
związane z obchodami Dnia Matki oraz Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie podczas
okolicznościowych spotkań organizowanych z tej okazji uczą się szacunku do
starszych i poszanowania tradycji. Mogą również w piękny sposób – za pomocą
piosenek i wierszy – wyrazić wdzięczność swoim rodzicom i rodzicom rodziców za
ich trud, miłość i troskę. Jest to także okazja do spędzenia czasu razem, którego na
co dzień jakże brakuje. Najbardziej uroczyście obchodzą święto swych dziadków
uczniowie zerówki pod kierunkiem Pani Joanny Maławy.
           

                                                              [POWRÓT]

                                 

 

 

 

 

 

 

 

  Akcje ogólnopolskie
 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 

Tradycją naszej szkoły jest też udział w finałowych koncertach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W ramach kolejnych edycji WOŚP wspieraliśmy działania Jurka
Owsiaka organizując aukcje, loterie, licytacje przedmiotów przekazanych przez
uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców wsi. W ramach koncertów występowali
uczniowie i nauczyciele. Atrakcji było co niemiara! Wszyscy świetnie się bawiliśmy!
Jak zawsze akcji przewodniczyli harcerze pod kierunkiem Pani Bernadety
Nikodem. Zbierali fundusze także jako wolontariusze w pobliskich miastach – Bydgoszczy
i Nakle.
 

Góra grosza
 

„Góra grosza” to kolejna akcja, która dołączyła do tradycji szkoły. Gdy we wrześniu
2003 roku po raz trzeci przystąpiliśmy do akcji organizowanej przez Towarzystwo
„Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji, okazało się, że zajęliśmy I
miejsce w kategorii Szkół Podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim!
Zdobyliśmy główną nagrodę w wysokości 3000 złotych!
Celem akcji co roku jest pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka. Podobne
akcje uwrażliwiają naszych uczniów na potrzeby innych, znajdujących się w znacznie
gorszej sytuacji rówieśników. Koordynatorami akcji w szkole są Pani Bogna
Młodziankiewicz i Pani Joanna Maławy.
 

Ogólnopolski konkurs „Ratujemy życie”


Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia życia jest bardzo ważna.
Zanim przyjedzie lekarz liczy się każda sekunda. Za udzielanie tej pomocy w naszej
szkole są odpowiedzialni Pani Bogna Młodziankiewicz i Pan Romuald Wiśniewski.
To oni rozpowszechniają wiedzę na temat tak ważny. Chcąc sprawdzić swoje umiejętności,
drużyna naszej szkoły brała udział w ogólnopolskim konkursie „Ratujemy
życie”
 

                                         [POWRÓT]