Gmina Sicienko – nasza Mała Ojczyzna
 

Tradycje gminy – historia w kolorze sepii
 

19 XII 2006 roku w naszej szkole miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pod
nazwą Historia w kolorze sepii”. Celem projektu, którym zajęło się wszystkie sześć
szkół z gminy Sicienko, było wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia i
jego dziedzictwem kulturowym. Realizatorami projektu i organizatorami wystawy
w naszej szkole byli Pani Joanna Maławy i Pan Romuald Wiśniewski. Wśród eksponatów
zgromadzonych na wystawie, oprócz archiwalnych fotografii, znalazły się
przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domowego i instrumenty
muzyczne z dawnych lat. Zebrane materiały pozwalające na głębsze poznanie
przeszłości naszej „Małej Ojczyzny”, gromadzili nauczyciele, uczniowie, ich rodziny
i sąsiedzi.
Efektem działań prowadzonych w ramach projektu „Historia w kolorze sepii” było
opublikowanie książki pod tytułem „Historia w kolorze sepii – fotokronika gminy
Sicienko”.


Sołtysiada w Strzelewie
W sierpniu 2005 roku zorganizowany został dla mieszkańców gminy Sicienko I
turniej sołectw. Zawodnicy z poszczególnych miejscowości startowali w różnych
konkurencjach o miano najlepszych. „Sołtysiada odbyła się także w Strzelewie –
  przy naszej szkole! I znowu potwierdza się fakt, że szkoła, to centrum życia! 

 

                                           [POWRÓT]

 

 

 

 

 

  Tradycje patriotyczne
 

Akademie z okazji rocznic odzyskania niepodległości
oraz uchwalenia Konstytucji 3 maja


Bawiąc się i organizując różnego rodzaju imprezy rozrywkowe – staramy się równocześnie
kultywować w szkole tradycje patriotyczne. Do uroczystości, które wpisały
się już na stałe do kalendarza szkolnego należą akademia z okazji odzyskania
niepodległości przez Polskę 11 listopada oraz uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za
kultywowanie tradycji patriotycznych w szkole dbają przede wszystkim: nauczyciel
historii Pani Małgorzata Zakurzewska oraz nauczyciel języka polskiego Pani
Teresa Myszkiewicz, (obecnie już emeryt).


  Dzień Edukacji Narodowej – dniem szczególnym
 

Co roku dziękujemy naszym nauczycielom za ich pracę, włożony trud, cierpliwość i
życzliwość. To od nich zależy jakie kolejne pokolenia Polaków będą żyły w naszym
kraju. Szkoła i nauczyciele byli niemal „od zawsze”. Pierwsze szkoły zakładane
były w Atenach, a słowo „szkoła” znaczyło czas wolny, czas spędzany z ciekawymi
ludźmi, w ciekawych miejscach.
Obecnie szkoła kojarzy się z obowiązkiem, co nie oznacza, że nie powinna także
zapewniać swoim uczniom możliwości spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny,
ciekawy, pożyteczny.
Różne były na przestrzeni dziejów koleje oświaty i edukacji. Jako Polacy możemy
być dumni z dokonań wielu wybitnych działaczy, wychowawców, ale także z
pracy zwykłych nauczycieli w każdej najmniejszej miejscowości. To właśnie w Polsce
powstała pierwsza w Europie państwowa instytucja o charakterze odrębnego
ministerstwa, której podlegały wszystkie szkoły. To Komisja Edukacji Narodowej
utworzona 14 października 1773 roku. To za jej przyczyną wprowadzono język
polski jako obowiązujący język wykładowy.
 

                                            [POWRÓT]