2018

2016

 
NASZA SZKOŁA

  

 

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie jest szkołą 8 - klasową  z oddziałami  przedszkolnymi,( od IX 2011r.), w której w roku szkolnym 2018/ 2019 uczy się około 120 uczniów.

Szkoła wyposażona jest w bardzo dobrą i bezpieczną bazę lokalową, która w minionych kilku latach przeszła remont kapitalny oraz termomodernizację. Szerokie ciągi komunikacyjne, zabezpieczona klatka schodowa, wyremontowane toalety, bardzo duże i bezpieczne 2  sale dla przedszkolaków, świetnie wyposażona kuchnia i stołówka oraz nowa sala gimnastyczna, to tylko niektóre atuty naszej szkoły.

Sztandar szkoła otrzymała 20.X.1984 roku, po 15 latach swojego istnienia. Inicjatorem
tego przedsięwzięcia był Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem Pana
Henryka Duchalskiego. Na uroczystości nadania sztandaru obecne były władze

gminy. Funkcję Dyrektora Szkoły pełniła wówczas Małgorzata Dybalska. Dla społeczności
Strzelewa była to bardzo podniosła chwila Do dzisiaj na ten
sam sztandar ślubują pierwszoklasiści oraz absolwenci, którzy przyrzekają wierność
w życiu zasadom i wartościom zaszczepionym w naszej szkole.
 

Biblioteka i świetlica
Nowoczesny sprzęt komputerowy, bogaty księgozbiór czy nowe, jasne pomieszczenie
to jeszcze nie wszystko. Biblioteka i świetlica spełniają swe zadania przede
wszystkim dzięki zaangażowaniu w życie szkoły, inicjowaniu akcji i imprez popularyzujących
czytelnictwo czy organizacji szkolnego etapu konkursu recytatorskiego.
Tych zadań podejmuje się na co dzień Pani Magdalena Knioła. Tu także znajdują
opiekę uczniowie oczekujący na autobus dowożący ich po lekcjach do domu.

Harcerstwo                                                                                                                                      

 Harcerstwo w Strzelewie istnieje już od lat 60-tych. Drużyny przy tutejszej szkole prowadziło wielu nauczycieli, między innymi: p. Łucja Nowak, p. Małgorzata Dybalska, p. Andrzej Płaczek, p. Krystyna Stachowiak.
W 1985 roku p. Bernadeta Nikodem utworzyła gromadę zuchową „Leśne Ludki”, która po kilku latach została przekształcona w 3DH im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyki” i która działa bardzo aktywnie do dnia dzisiejszego.
Nasi harcerze i zuchy uczestniczą w rajdach, złazach oraz różnorodnych konkursach i akcjach. Wielokrotnie  spędzali ferie na zimowiskach oraz wakacje letnie na obozach w atrakcyjnych regionach Polski. Priorytetem działania drużyny jest ekologia, terenoznawstwo i samarytanka. Harcerze opiekują się rezerwatem przyrody „Kruszyn”, wędrują po okolicznych miejscowościach poznając swoją „małą ojczyznę” oraz uczą się zasad pierwszej pomocy.
Z okazji 100-lecia ZHP nasza drużyna brała udział w zorganizowaniu wystawy w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, którą można było obejrzeć od 04 lutego do 3 marca 2011roku.

 

tradycje wewnątrzszkolne  szkoła i rodzina  Gmina Sicienko –  Mała Ojczyzna
 tradycje patriotyczne akcje ogólnopolskie   sukcesy uczniów