INFORMATOR NA I SEMESTR

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

termin

wydarzenie

 *    I   SEMESTR    *      

1 IX 2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
15 IX 2020

Rada Pedagogiczna

16 i 17 IX 2020

 zebrania z rodzicami- organizacja I semestru

 
14 X 2020

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

09 XII 2020 Przekazanie rodzicom kart postępów ucznia.
17 XII 2020

Wystawienie proponowanych ocen.

22 XII 2020

Wystawienie ocen za I semestr.

23 XII – 31 XII 2020 Zimowa przerwa świąteczna
01 I 2021 Zakończenie I semestru.
4 - 15  I 2021 FERIE ZIMOWE
18 I 2021  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
19 I 2021  Rada Pedagogiczna analityczna
   
   
   
   
*    II  SEMESTR    *
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  WAKACJE LETNIE