INFORMATOR NA SEMESTR I

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019

termin

wydarzenie

 *    I   SEMESTR    *      

03 IX 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 
13 IX 2018

Zebrania z rodzicami- organizacja I semestru

 
29 X 2018

Zebranie z rodzicami, potem „Drzwi otwarte” – KARTY POSTĘPÓW UCZNIA określające warunki uzyskania ocen wyższych niż przewidywane

 
02 XI 2018

 dodatkowy dzień wolny od nauki

 
11 XII 2018

powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów oraz ocenami nieodpowiednią i naganną z zachowania

 
24 XII – 31 XII 2018

                  zimowa przerwa świąteczna

 
04 I 2019

 wystawienie proponowanych ocen za I semestr

 
11 I 2019

 wystawienie ocen za I semestr

 
14 – 27 I 2019

 

FERIE  ZIMOWE

 

30 I 2019

 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 
31 I 2019

                      Rada Pedagogiczna analityczna

 
31 I 2019

zakończenie I semestru

 

 
*    II   SEMESTR    *