INFORMATOR DLA RODZICÓW - SEMESTR II

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

termin

wydarzenie

 *    I   SEMESTR    *      

04 IX 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 
20 IX 2017

Zebrania z rodzicami- organizacja I semestru

 
17 XI 2017

Dodatkowy dzień wolny od nauki

 
30 XI 2017

„Drzwi otwarte” – KARTY POSTĘPÓW UCZNIA określające warunki uzyskania ocen wyższych niż przewidywane

 
18 XII 2017

Powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną

 z przedmiotów oraz ocenami nieodpowiednią i naganną z zachowania

 
23 XII – 31 XII 2017

Zimowa przerwa świąteczna

 
05 I 2018

Dodatkowy dzień wolny od nauki

 
10 I 2018

Wystawienie proponowanych ocen

 
17 I 2018

Wystawienie ocen za I semestr

 
24 I 2018

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 
25 I 2018

Rada Pedagogiczna analityczna

 
26 I 2018

Zakończenie I semestru (na mocy Statutu Szkoły – ostatni piątek stycznia przed feriami zimowymi)

 
12 – 25 II 2018

 

FERIE  ZIMOWE

*    II   SEMESTR    *
28 II 2018

zebrania z rodzicami- organizacja II semestru

 
29 III – 03 IV 2018  wiosenna przerwa świąteczna
30 IV, 02 V, 04 V 2018

 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 
09 V 2018

 „Drzwi otwarte” – KARTY POSTĘPÓW UCZNIA  określające warunki uzyskania ocen wyższych niż  przewidywane

 
09 V 2018

  powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów oraz ocenami nieodpowiednią i naganną  z zachowania

 
01 VI 2018

 dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 
04 VI 2018

 wystawienie proponowanych ocen

 
11 VI 2018 

   wystawienie ocen końcowo rocznych

 
18 VI 2018 

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz roku szkolnego obrazy Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 
19 VI 2018

    Rada Pedagogiczna analityczna

 
22 VI 2018

  zakończenie roku szkolnego

 
23 VI – 31 VIII 2018

  ferie letnie