INFORMATOR DLA RODZICÓW

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

termin

wydarzenie

 *    I   SEMESTR    *      

04 IX 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 
20 IX 2017

Zebrania z rodzicami- organizacja I semestru

 
17 XI 2017

Dodatkowy dzień wolny od nauki

 
30 XI 2017

„Drzwi otwarte” – KARTY POSTĘPÓW UCZNIA określające warunki uzyskania ocen wyższych niż przewidywane

 
18 XII 2017

Powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną

 z przedmiotów oraz ocenami nieodpowiednią i naganną z zachowania

 
23 XII – 31 XII 2017

Zimowa przerwa świąteczna

 
05 I 2018

Dodatkowy dzień wolny od nauki

 
10 I 2018

Wystawienie proponowanych ocen

 
17 I 2018

Wystawienie ocen za I semestr

 
24 I 2018

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 
25 I 2018

Rada Pedagogiczna analityczna

 
26 I 2018

Zakończenie I semestru (na mocy Statutu Szkoły – ostatni piątek stycznia przed feriami zimowymi)

 
12 – 25 II 2018

 

FERIE  ZIMOWE

*    II   SEMESTR    *