ROK SZKOLNY 2020 / 2021

PLAN  BUDYNKU SZKOŁY

PARTER

 PIĘTRO

SALA GIMNASTYCZNA

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW od  14 września 2020 r.

dowóz:   Janin : 7 25
                          Kamieniec: 7 35
                        Minikowo: 7 45
 pierwszy odwóz:      12 25
                    drugi odwóz: 14 10   w  środę -    15 00

      G O D Z I N Y    P R A C Y    S Z K O Ł Y:                                               

        ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE: :  800 - 1425 wtorki 1515

       SEKRETARIAT : Danuta Kula - poniedziałek - piątek :  7 15 - 12 15

       BIBLIOTEKA :  Damian Tamas

       PSYCHOLOG: mgr Aneta Jaworska – co druga środa  godziny: 11.45 – 15.45

       PEDAGOG, LOGOPEDA:  dyr  Małgorzata Matczak, (na bieżąco )

GODZINOWY PLAN LEKCJI:  od 1 października 2020r.    

lekcja 1 lekcja 2 lekcja 3 lekcja 4 lekcja 5 lekcja 6 lekcja 7 lekcja 8
 800 - 8 45 8 55 - 9 40 9 50 - 10 35

10 45 - 11 30

11 40 - 12 25

         OBIAD KL 1- 5

1240 - 13 25

OBIAD KL 6-8

13 40 - 14 25 14 30  - 15 15

                                                                                  

O P Ł A T Y     

rodzaj opłaty

kwota

termin płatności

 ubezpieczenie

35 zł od dziecka do 30 września

 komitet rodzicielski (zgodnie z uchwałą Rady Rodziców)

pierwsze dziecko -    

                drugie dziecko -  

               następne zwolnione z opłaty

 

 obiady

uczniowie  - 4 zł

     pracownicy - 11,77 zł

nr konta: SP w Strzelewie

5481421046000008240000001

opłata skarbowa za duplikat legitymacji szkolnej    zł przy odbiorze
     

 

CENY WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

( zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Sicienko)

- sala gimnastyczna - 15 zł / godz. - powyżej 10 godzin

- sala z wyposażeniem - 35 zł / godz.

- hol na I piętrze - 20 zł /godz.

                    przydatne adresy:

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koronowie, filia w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta16
85-082 Bydgoszcz
 

tel./ fax -  (52) 582 64 89

wniosek na badania

**************************************************************************************************

Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko
 

tel.  (52) 58-70-400,   (52) 58-70-401
fax
 (52) 58-70-407
e-mail   gmina@sicienko.pl
           www.sicienko.pl

Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP )

www.bip.sicienko.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko
tel.
52 58-70-750


 

********************************************************************************************************

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Księdza Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel.
(52) 349 76 39

www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl