ROK SZKOLNY 2018 / 2019

PLAN  BUDYNKU SZKOŁY

PARTER

 PIĘTRO

SALA GIMNASTYCZNA

ODJAZDY AUTOBUSÓW

 pierwszy kurs:      12 00
drugi kurs: 13 40   w poniedziałek i środę -    14 30

      G O D Z I N Y    P R A C Y    S Z K O Ł Y:                                               

        ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE: :  7 30 - 1430

       SEKRETARIAT : Danuta Kula - poniedziałek - piątek :  7 15 - 12 15

       BIBLIOTEKA :  Damian Tamas

       PSYCHOLOG:  p. Lidia Stobrawa - wtorek  11.40 - 12.40

       PEDAGOG, LOGOPEDA:  dyr  Małgorzata Matczak, (na bieżąco )

GODZINOWY PLAN LEKCJI:      

lekcja 1 lekcja 2 lekcja 3 lekcja 4 lekcja 5 lekcja 6 lekcja 7 lekcja 8 świetlica
 730 - 8 15 8 20 - 9 05 9 15 - 10 00

10 05 - 10 50

10 55 - 11 40 11 55 - 12 40 12 55 - 13 40 13 45  - 14 30 do 1500

                                                                                  

O P Ł A T Y      2018 / 2019

rodzaj opłaty

kwota

termin płatności

 ubezpieczenie

32 zł za każde dziecko  

 komitet rodzicielski (zgodnie z uchwałą Rady Rodziców)

pierwsze dziecko -   30     zł                 drugie dziecko -  20    zł                 następne zwolnione z opłaty

wpłata na konto: 

54 1050 1139 1000 0097 0608 2873

TYTUŁ: imię dziecka i klasa

 obiady

uczniowie      3zł za 1 obiad

pracownicy   6,82 zł

 

opłata skarbowa za duplikat legitymacji szkolnej    zł przy odbiorze
     

 

CENY WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

( zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Sicienko)

- sala gimnastyczna - 15 zł / godz. - powyżej 10 godzin

- sala z wyposażeniem - 35 zł / godz.

- hol na I piętrze - 20 zł /godz.

                    przydatne adresy:

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koronowie, filia w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta16
85-082 Bydgoszcz
 

tel./ fax -  (52) 582 64 89

wniosek na badania

**************************************************************************************************

Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko
 

tel.  (52) 58-70-400,   (52) 58-70-401
fax
 (52) 58-70-407
e-mail   gmina@sicienko.pl
           www.sicienko.pl

Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP )

www.bip.sicienko.pl

 

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku
ul. Mrotecka 9
    86-014 Sicienko
tel./fax
52 587-04-05
e-mail    boss@sicienko.pl

Dyrektor Anna Rudniak

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko
tel.
52 58-70-750

Dyrektor Anna Rychławska
 

********************************************************************************************************

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Księdza Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel.
(52) 349 76 39

www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl