HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELEWIE

 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY POWSTANIA SZKOŁY.   

           Początki Szkoły Podstawowej w Strzelewie datuje się na rok 1926.  Do 1939 roku 4 klasową szkołą kierował Alojzy Wesołowski. Była to szkoła polska. W czasie II wojny światowej „w latach 1939 – 1945 szkoła nie funkcjonowała. Naukę wznowiono w roku szkolnym 1956/57, a szkolą kierował wówczas Leon Wojciechowski. (…) W 1964 roku opiekę nad placówką przejęła    Krystyna Wesołowska. Z jej inicjatywy zawiązał się społeczny Komitet Budowy Szkoły. Prace budowlane prowadzono w latach 1966 – 1969.” * Na budowę szkoły otrzymano 50 % środków, drugie 50 % to wkład wartości obiektu zgromadzony przez społeczeństwo. W budowę zaangażowali się mieszkańcy Strzelewa, Janina, Minikowa, Kamieńca, a także miejscowe organizacje i pracownicy pobliskich zakładów pracy, między innymi Koło Gospodyń Wiejskich czy traktorzyści i kierowcy z Minikowa. Otwarcie nowej 8 - klasowej szkoły, w której rozpocząć naukę miało 116 dzieci, odbyło się 1 września 1969 r. „Placówka” w latach siedemdziesiątych XX wieku była szkołą ćwiczeń dla Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy. Poza tym w roku szkolnym 1972/73 funkcjonowała tu Szkoła Wieczorowa dla Dorosłych. W 1974 r utworzono przedszkole, które istniało do 1989 r. Od 1999 r Szkoła Podstawowa w Strzelewie jest szkołą 6 – klasową. Uczęszczają do niej dzieci z Janina, Kamieńca, Minikowa i Strzelewa. Szkoła nieustannie zmienia swoje oblicze, unowocześnia się, dostosowuje do warunków współczesności. 1 września 1969 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym, przestronnym, bezpiecznym budynku szkoły. To wspólne dzieło stworzone dla swych dzieci i następnych pokoleń przetrwało 40 lat! Nie tracimy wiary, że szkoła będzie służyła uczniom jak najdłużej. W 2002 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną z przestronnymi, nowoczesnymi szatniami, sanitariatami i zapleczem sportowym. Od tego czasu systematycznie wzrasta także wyposażenie w sprzęt sportowy. Uczniowie dysponując taką bazą, ćwicząc i trenując pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego, osiągają wiele sukcesów w różnorodnych zawodach sportowych. Europejski Fundusz Społeczny współfinansował w naszej szkole nową klasopracownię komputerową. Dla mieszkańców najważniejsze jest jednak to, że na wsi szkoła najczęściej jest jedynym centrum oświaty, kultury i sportu. Pomaga młodym ludziom w rozwijaniu swych zainteresowań, uczy umiejętności odnajdowania swych mocnych stron, wzmacnia wiarę w swoje możliwości, kultywuje tradycje.

                                                                                                 [ wykorzystano fragmenty książki „Gmina Sicienko – miejsca i ludzie”.]

rok 1926

                                                            

POCZET DYREKTORÓW NA PRZESTRZENI MINIONYCH LAT

                   Stara szkoła:

                  1926 – 1939   Alojzy Wesołowski

                  1956 – 1964   Leon Wojciechowski

                  1964 – 1969   Krystyna Wesołowska

                   Nowa szkoła:

                  1969 – 1973   Krystyna Wesołowska

                  1973 – 1975   Stanisław Słysz

                  1975 – 1976   Danuta Sudak

                  1976 – 1981   Krystyna Wesołowska

                  1981 – 2003   Małgorzata Dybalska

                  2003 – 2008  Elżbieta Dembek

                  od XII 2008   Małgorzata Matczak

                                POCZET NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

              Nauczyciele rozpoczynający pracę w nowej szkole w 1969 roku :

                Baran Elżbieta (nauczanie początkowe, muzyka), Dybalska Małgorzata (matematyka),

                Kuźniewska Helena (zajęcia praktyczno–techniczne),  Myszkiewicz Teresa (j. polski),

                Oleś Anna (nauczanie początkowe, j. rosyjski), Sudak Danuta (nauczanie początkowe)

                woźny Draheim Franciszek.

              Nauczyciele uczący w kolejnych latach:

               Bzdzion Marzena (matematyka), Jopek Barbara (j. rosyjski, religia),

               Kalinowski Antoni (muzyka), Kara Ewa (j. rosyjski, biblioteka), Klusek Bożena (matematyka, informatyka),

               Kocemba Wacława (muzyka), Kozłowska Barbara (nauczanie początkowe),

                Marchewka Violetta (pedagog szkolny), Michalska Elżbieta (religia) , Nawrot Zbigniew (historia),                  

               Słysz Stanisław (w–f ), Stachowiak Genowefa (nauczanie początkowe),

               Nowak Łucja (harcerstwo i nauczanie początkowe), Olechno Żaneta (j. angielski),

               Płuciennik Henryka (religia),  Podpinka Dorota (nauczanie początkowe),

               Roman Wojciech (historia), Rychławska Anna (historia), Siedlecki Michał (w–f ),

               Szymczak  Renata (w–f, naucz przedszkolne), Zdziarska Dorota (pedagog szkolny). Łoś Dorota  (logopeda)           

               Dembek Elżbieta (przyroda), Falkowska Dorota (j. angielski), Gościniak Maria (nauczanie początkowe)

               Myszkiewicz Teresa (j. polski), Cysewska Danuta (j. polski),  Kuczyńska Karolina( j. angielski)

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^