SZKOŁA  PODSTAWOWA  im. KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ   W  STRZELEWIE

POD HONOROWYM PATRONATEM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

"CZŁOWIEK   WŁASNĄ   PRACĄ   I   WYSIŁKIEM  DO   WSZYSTKIEGO   DOJŚĆ   MOŻE" -  Adam Mickiewicz......... ................ "W  WYCHOWANIU  CHODZI  O  TO,  AŻEBY  CZŁOWIEK  STAWAŁ  SIĘ  CORAZ   BARDZIEJ  CZŁOWIEKIEM   O  TO,  AŻEBY  BARDZIEJ   BYŁ,  A  NIE  TYLKO  WIĘCEJ  MIAŁ " - Jan Paweł II